Vi ser mindre på TV på dagtid nå enn vi gjorde i 2020.
Vi ser mindre på TV på dagtid nå enn vi gjorde i 2020.

MENINGER:

Pandemien er over og mediebruken normaliseres

«Ingen nyhetshendelser har noensinne påvirket mediebruken i Norge over så lang tid som koronapandemien.», skriver Knut-Arne Futsæter.

Publisert

Nedstengningen av Norge 12. mars 2020 endret vår hverdag og mediebruk.

Ferske analyser fra Kantar 24Timer viser at nordmenn bruker i 2022 mest tid på TV, nettsteder og strømmetjenester, men tiden brukt på alle disse gruppene er sterkt redusert i forhold til koronavåren 2020. Vi bruker omtrent 10 % mindre tid på medier i 2022 enn våren 2020. Samtlige mediegrupper har en tilbakegang bortsett fra podkast som øker.

Nedgangen er størst på dagtid. Dette gjelder både tid brukt på nasjonale og internasjonale medier. Tid brukt på ulike mediegrupper varierer mye i løpet av døgnet.

De største mediene om morgenen er radio, norske nettsteder og sosiale medier, mens om kvelden bruker vi mest tid på TV, strømming og sosiale medier. Men her er det store forskjeller mellom ulike grupper, spesielt mellom de under 30 år og de over 60 år.

Oppholdssted og gjøremål legger rammer for mediebruken

Hvor vi oppholder oss og hva vi foretar oss i løpet av døgnet og uka påvirker hvilke medier vi har tilgang til og hvilke vi bruker. Oppholdssted og gjøremål er derfor med på å sette rammene for mediebruken.

Om morgenen sjekker vi gjerne nyheter via mobilen og radio. De som kjører bil til jobben lytter ofte på radio, podkast og musikk. Nettaviser og sosiale medier blir brukt sporadisk i løpet av døgnet. På ettermiddagen og kvelden fordyper vi oss mer i papirmedier, ser på TV og strømmetjenester.

Om vinteren tilbringer vi mer tid hjemme, og da bruker vi mest tid på medier. Om sommeren tilbringer vi mer tid utenfor hjemmet og er mer sosiale, og dermed bruker vi mindre tid på medier. TV og video konsum henger nøye sammen med årstidene, og hvor vi oppholder oss.

1Q 2022 var fremdeles litt preget av koronapandemien, og satte rammene for våre liv mer enn 2Q. Tiden vi brukte hjemme ble redusert i 2Q.

I 2Q brukte vi mer tid på å reise og være på jobb/skole. Dette kommer nok primært av at vi var mindre på hjemmekontor, og at flere oppsøkte skolene enn under pandemien. I 2Q økte også andelen som besøkte dagligvarebutikker, kjøpesenter, treningssentre og som besøkte venner og familie.

Pandemien hadde på mange måter sluppet taket, og vi vendte tilbake til vårt normale sosiale liv. Dessuten unte mange seg også litt ekstra, og forbruket steg både med hensyn til varer, tjenester, restaurantbesøk og vi reiste igjen til utlandet.

Usikre økonomiske tider for mediene

Høsten 2022 er folks hverdag igjen slik den var før koronaen rammet Norge, og mediebruken er nå mer normal.

Men koronakrisen har bidratt til å akselerere den digitale transformasjon. Vi har skaffet oss nytt elektronisk medierelatert utstyr, og flere har startet med å strømme både video og audio.

Men utlånsrentene og prisene har igjen økt og privatøkonomien blir satt under press. Dermed må Ola og Kari vurdere hvilke medieabonnement man skal beholde og kutte.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til [email protected].

Powered by Labrador CMS