Elyes Abid er rett det går utover journalistikken om ikke hele befolkningen er godt representert i alle ledd av norske mediehus.
Elyes Abid er rett det går utover journalistikken om ikke hele befolkningen er godt representert i alle ledd av norske mediehus.

MENINGER:

Å være riktig representert er en beskyttelse for oss alle!

«Det er viktig at mediene speiler ett tverrsnitt av befolkningen, både på kjønn (som det er mye fokus på) men også på flerkulturelle og ekte mangfold.», skriver Elyes Abid.

Publisert

Man skal ikke undervurdere betydning av å ha godt mangfold på ALLE arenaer i samfunnet.

Når redaksjonene rundt omkring i landet ikke har godt nok utvalg av befolkningen blant sine ansatte som gjenspeiler forskjellige bakgrunner, etnisiteter, religioner og andre faktorer lider de alltid av fattigdom! En kulturell fattigdom. Og jeg er redd det manifesterer seg tydelig i innhold, fokus og meningene som disse mediene fremmer.

Vi har altfor lite mangfold blant journalister, og enda mindre høyere opp i systemet og blant beslutningstakerne i de store mediehusene, i redaksjonene og på eiersiden. Ifølge en undersøkelse fra Mediebedriftenes Landsforening sier kun 13 % av mediebedriftene at de har "høy grad" av flerkulturelt mangfold.

Med få unntak mener jeg norsk mediene er veldig preget av navlebeskuende journalistikk, med etnosentrisme og snevert perspektiv. Det oppfattes i mange flerkulturelle miljøer som lite relevant, og med svak kunnskap om andre land, kulturer og religioner, særlig i utenriksnyhetene, men også i innvandring-, integrasjons- og religions-dekningen. Den eneste kuren mot dette er å ansette bredere.

I VG har de ansatt en egen journalist med fokus på mangfold. Og noen få medier har fokus på mangfold når de søker sommervikarer. Men i det store bildet er det ikke nok. Det holder ikke å bare ha mangfold i de lavere sjiktene av mediebedriftene. Det må også manifestere seg høyere opp i redaksjonene, i ledelsen og på eiersiden. Slik at noen med beslutningsmakt kan sørge for at fokuset og kunnskapen er adekvat.

Det er derfor jeg forleden valgte å kommentere i kommentarfeltet på Facebook da Medier24 skrev om nyansettelser, da det uten unntak var etniske hvite nordmenn med norske navn som er ansatt den siste tiden. Jeg betviler ikke disses kompetanse, og har intet grunnlag for å bedømme hva som vil være deres fokus i fremtidig journalistisk arbeide, men disse 4–5 postene minnet meg om at det er sjeldent at man ser skikkelig mangfold på de viktige arenaene i samfunnet.

Media er den 4. statsmakt og har mye innflytelse på for eksempel hva politikere velger å fokusere på, og skal ettergå maktapparatet i deres beslutninger, pengebruk og etiske og juridiske oppførsel. Fra et flerkulturelt perspektiv er god representasjon en type rettssikkerhet!

Hvis ikke mediene skriver om feil i saksbehandlinger i asylsaker så er det konkret veldig farlig for den som opplever disse feilene. Hvis vi ikke er godt nok representert kan maktmisbruk, feil og umoral ikke alltid avdekkes.

Det er nettopp derfor det er så viktig at mediene speiler ett tverrsnitt av befolkningen, både på kjønn (som det er mye fokus på) men også på flerkulturelle og ekte mangfold. Konkret vil det da være å bestrebe seg på å få mange flere redaktører med flerkulturell bakgrunn, og legge til rette for at de lavere ned i systemet får mulighet til å jobbe seg skikkelig oppover.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til [email protected].

Powered by Labrador CMS