Statsadvokat Hulda Karlsdottir intervjues av mediene på andre dag av rettssaken i Skien fengsel.
Statsadvokat Hulda Karlsdottir intervjues av mediene på andre dag av rettssaken i Skien fengsel.

MENINGER:

Vi kan garantere at dette er et ansvar redaktørene ikke tar lett på

«At det gjøres ulike redaksjonelle valg og vurderinger i forbindelse med rettssaken som pågår i Telemark tingrett denne uka, er et sunnhetstegn. Retten har nemlig plassert redaktøransvaret der det bør være: hos redaktørene.», skriver Reidun Kjelling Nybø og Arne Jensen.

Publisert

Dekningen av rettssaken der 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik begjærer seg løslatt fra fengsel, ti år etter terrorangrepet, har allerede vekket reaksjoner.

Det er ikke overraskende, og det kom også mange kritiske røster i forkant av rettssaken. Det er fullt forståelig. De presseetiske problemstillingene er mange og svært krevende når denne saken skal dekkes. En åpen og ærlig debatt om dekningen – både i forkant, underveis og etter rettssaken – er viktig og ønskelig – både for mediene, for de som er direkte involvert og publikum for øvrig.

Det er viktig at NTB (og dermed andre medier) har fått anledning til å gjøre opptak fra og eventuelt sende direkte (med forsinkelse) fra saken, inkludert Anders Behring Breiviks forklaring.

Det er snakk om en åpen rettssak, og det handler om et spørsmål av stor allmenn interesse og av stor betydning for hele Norges befolkning, selv om det også er en sak som vekker de uhyggeligste minner og som er vanskelig å forholde seg til for mange.

Retten har i utgangspunktet ikke lagt noen begrensninger på adgangen til å referere fra saken, eller gjøre opptak. Dermed har retten gjort det eneste riktige; overlatt redaktøransvaret til redaktørene.

Både i forkant av rettssaken og underveis har mange advart mediene mot å gi terroristen en talerstol. Norske rettssaler er imidlertid ikke talerstoler for noen, de er rettslige institusjoner hvor de som forklarer seg skal snakke om det som er relevant. Det er rettens administrator som skal sørge for at de som avgir forklaring holder seg til saken. De som fulgte saken tirsdag fikk med seg at dommer Dag Bjørvik flere ganger måtte gripe inn når terroristen viste fram propagandaen han hadde med seg inn i retten.

Men den enkelte redaktør bør uansett være opptatt av å ikke ukritisk videreformidle terroristens budskap. Det er viktig å sette alt inn i en kritisk og riktig kontekst, slik VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken uttrykte til Medier24.

Hva som skal formidles fra saken vil måtte være gjenstand for mange redaksjonelle vurderinger. Disse vurderingene blir selvsagt enda mer komplekse når det er snakk om lyd og levende bilder, men prinsipielt er det mange av de samme vurderingene.

Det handler både om å sørge for å belyse saken og anskueliggjøre hvordan terroristen fremstår i retten, samtidig som man må ta hensyn til de som er berørt og som vil oppfatte dekningen som problematisk. Her ser vi at det gjøres ulike vurderinger fra redaksjon til redaksjon, noe som er helt naturlig.

Det er positivt at redaksjoner tar den samlede dimensjoneringen av saken med inn i vurderingen av hvordan dekningen bør være, slik NRK har varslet at de gjør.

Vi ser også at mange redaktører på forhånd har varslet hvilken linje de vil legge seg på i dekningen av saken, og forklart hvorfor. Mange deltar i tillegg i debatten om dekningen. Dette er klokt. Det gir publikum en mulighet til å sette seg inn i de presseetiske vurderingene som ligger bak, det inngir tillit, åpner for tilbakemeldinger og det bidrar igjen til skjerpet bevissthet i redaksjonene.

Ansvaret forplikter. Fra vårt ståsted som rådgivere for norske redaktører kan vi garantere at dette er et ansvar redaktørene ikke tar lett på.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til [email protected].

Powered by Labrador CMS