Ordførerne i innlegget sier det ikke er skuddpremie de har innført for å senke bestanden med jerv i kommunene sine.
Ordførerne i innlegget sier det ikke er skuddpremie de har innført for å senke bestanden med jerv i kommunene sine.

MENINGER:

NTB, NRK og usannheter om jerv

«Jerven er ikke en art som loven åpner for å betale ut skuddpremier for. Hvorfor har ikke den statsfinansierte allmennkringkasteren NRK selv tatt initiativ som har ført til at NTB retter opp i usannheten som NRK har spredd?», skriver ordførerne i fire kommuner.

Publisert Sist oppdatert

NRK og NTB er blant de mektigste og mest profesjonelle aktørene i det norske medielandskapet. Hva slags rutiner har disse institusjonene for å sørge for at offentligheten ikke blir feilinformert?

Det finnes knapt medier i landet som ikke videreformidler stoff fra NTB. Når NTB melder noe som ikke er i tråd med sannheten, kan løgnen få stor spredning i offentligheten. Vi undres på hvorfor NTB virker å leve godt med at nettopp dette har skjedd i forbindelse med en sak som gjelder kommunene Lom, Skjåk, Vågå og Lesja.

Våre fire kommuner, alle i Nord-Gudbrandsdalen, har gått sammen om et prosjekt kalt «Bærekraftig sameksistens for sau og jerv i utmarka». Prosjektet har oppstått som følge av rovviltsituasjonen som har vært i Nord-Gudbrandsdalen gjennom flere år. Jerven ligger langt over det regionale bestandsmålet, og det har gitt store tap av sau på utmarksbeite. Beitebrukerne er viktige for kommunene, og om tapene blir for store, orker ikke sauebøndene mer. Kommunene har besluttet å ta grep.

Våre fire kommuner ligger i områder opp mot de høyeste fjellene i Norge. Det er vanskelig å komme fram om vinteren, noe som gjør lisensfelling av jerv vanskelig. Stortinget har vedtatt at det er lisensfelling som skal være det primære virkemiddelet for bestandsregulering av jerv.

Lisensfelling foregår som dugnad i lokalsamfunnene. Mye av poenget med at Stortinget ønsker at lisensfelling skal være det primære virkemiddelet i bestandsreguleringen er å sikre at lokalbefolkningen blir involvert. Som følge av det over tid har vært vanskelig å lykkes med lisensfelling av jerv, har de fire kommunene vedtatt å sette i gang det tidligere nevnte prosjektet for å stimulere til mer deltagelse i lokalsamfunnene.

Kommunene har vedtatt å sette av penger til prosjektet, og de skal gå til kompetanseoppbygging og kursing, særlig opplæring i bruk av hund til lisensfelling. Også refusjon av spesifikke utgifter til for eksempel viltkameraer, bygging av åteplasser eller fangstbåser kommer inn under det interkommunale prosjektet. En såkalt "skuddpremie" per felte jerv er ikke blant tiltakene i prosjektet.

NRK omtalte prosjektet 27. desember og meldte feilaktig at Lom, Skjåk, Vågå og Lesja innfører skuddpremie på jerv. Ordet «skuddpremie» var nevnt i overskriften på NRK-saken. Men skuddpremie er ikke en del av kommunenes virkemidler i prosjektet. Jerven er heller ikke en art som loven åpner for å betale ut skuddpremier for.

Samme dag laget NTB en notis basert på NRK-artikkelen, hvor tittelen var «Fire kommuner innfører skuddpremie på jerv». Feilinformasjonen er ikke rettet i ettertid. Den feilaktige opplysningen er videreformidlet av blant andre Bergens Tidende, Nationen og GD. Sistnevnte er en regionavis som dekker hele Gudbrandsdalen.

28. desember endret NRK sin artikkel, slik at det ikke lenger stod i overskriften at det skulle betales ut skuddpremie for jerv i de fire kommunene. Likevel står det fortsatt i artikkelen på NRK at det skal betales for felte enkeltjerver og at det er usikkerhet om det er riktig å kalle det skuddpremier. NTB på sin side hevder fortsatt at kommunene ulovlig har innført skuddpremie på jerv, og siden NTB har meldt denne usannheten, står også det samme å lese i flere aviser som kjøper stoff fra NTB.

Våre spørsmål er: Hvorfor har ikke den statsfinansierte allmennkringkasteren NRK selv tatt initiativ som har ført til at NTB retter opp i usannheten som NRK har spredd? Hvorfor har ikke NTB rutiner som effektivt fanger opp at NRK har fjernet usannheter fra sin artikkel?

Hva vil NTB gjøre for å sørge for at de av nyhetsbyråets kunder som har videreformidlet usannheten retter opp den feilaktige informasjonen? Vi har sendt pressemelding til nevnte medier for å formidle de feilene som er skrevet, men vi har ikke registret pressemeldingen vår hverken hos NRK eller NTB.

———————————————-

For ordens skyld: NRK-artikkelen er rettet opp, og NRK Innlandet beklager i et eget innlegg på Medier24 at denne feilen har skjedd.

NTB sier til Medier24 at de
ble gjort oppmerksomme på feilen denne uken og har nå rettet i sine arkiv.

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til [email protected].

Powered by Labrador CMS