Arne H. Krumsvik har spurt i en undersøkelse hva mediefolk mener om metaverset og AI.
Arne H. Krumsvik har spurt i en undersøkelse hva mediefolk mener om metaverset og AI.

MENINGER:

10 grunner til at ingen snakker om metaverset

«Norske netthoder har mistet sin interesse for metaverset. Når jeg spør dem om synspunkter og prioriteringer, er «vet ikke» det vanligste svaret», skriver Arne H. Krumsvik.

Publisert

Heldigvis har jeg også spurt om det alle snakker om, kunstig intelligens (AI).

AI er noe som vil styrke journalistikken, mener Norwegian Online News Association (NONA/Netthoder) sine nyhetsbrev-abonnementer.

Først og fremst gjennom produksjon av tekst. Mange tester også annen bruk av AI, men de neste 3–5 årene er det bare tekst som gjelder. Dette skal jeg diskutere med Tut & Mediekjør-gjengen på Mediedagene i Bergen torsdag.

Men her vil jeg gjerne tenke litt høyt om det litt overraskende ikke-funnet. Det kan se ut som at medienes strategiske tenkning styres av nyhetsbildet på dette området. Det som er ute av syne er også ute av sinn.

Metaverset kan beskrives som en virtuell verden hvor brukere kan samhandle med hverandre og med virtuelle objekter i sanntid, og det blir ofte sett på som en utvidelse av den virkelige verden. Det kan også være en infrastruktur som bl.a. bruker blokk-kjede-teknologi for å flytte identitet, penger og eiendeler fra sted til sted i den digitale verden. Brukere får tilgang via hodesett, telefoner og datamaskiner.

Metaverset har vært et populært samtaleemne i flere tiår. Men selv om interessen for dette konseptet har økt betydelig de siste årene, blant annet hos de store teknologi-gigantene, har mediene i noen grad mistet interessen for det. Her er noen mulige årsaker til denne trenden:

 1. Begrenset popularitet og interesse i allmennheten:
  Metaverset er fortsatt en relativt ny teknologi, og selv om den har tiltrukket seg en god del oppmerksomhet, gir det ikke grunnlag for en kontinuerlig nyhetsdekning.

 2. Mangel på store nyheter og milepæler:
  Metaverset har ennå ikke hatt noen store nyheter eller milepæler som kan tiltrekke seg mediene og allmennheten.

 3. Konkurrerende teknologier og temaer:
  Det er mange andre teknologier og temaer som har fått mye av oppmerksomheten i mediene de siste årene, som for eksempel kunstig intelligens og maskinlæring.

 4. Usikkerhet rundt metaverset:
  Det er fortsatt mye usikkerhet rundt teknologien og dens mulige implikasjoner, og ubesvarte spørsmål omkring sikkerhet, personvern, økonomi og til og med kulturelle og samfunnsmessige spørsmål.

 5. Metaverset er fortsatt et nisjemarked:
  Selv om metaverset har fått mye oppmerksomhet, er det fortsatt et nisjemarked. De fleste mennesker har ennå ikke tatt steget inn i virtuelle verdener.

 6. Manglende tilstedeværelse av store aktører:
  Det har vært flere store selskaper som har investert i metaverset, men det er fortsatt ingen store aktører som har laget en dominerende plattform.

 7. Metaverset mangler fortsatt et klart formål:
  Selv om potensialet for metaverset er stort, er det fortsatt uklart hva det kan brukes til i praksis. Dette gjør det vanskelig for mediene å fortelle allment interessante historier om teknologien. Uten et klart formål kan det være vanskelig for allmennheten å forstå hva som er så spesielt med metaverset og hvorfor det er verdt å følge med på.

 8. Mangel på kritisk debatt:
  Mediene er ofte engasjert i å dekke kontroversielle temaer og utfordre etablerte ideer og holdninger. Men det har ikke vært mye debatt eller kritikk rundt metaverset, i hvert fall ikke på en måte som tiltrekker seg mediene.

 9. Begrenset tilgjengelighet:
  Selv om metaverset har vokst i popularitet, er det fortsatt begrenset tilgjengelighet for publikum. Dette kan skyldes mangel på teknologisk kompetanse, tilgang på utstyr og nettverk, eller andre faktorer.

 10. Overhypa og misforstått:
  Det er også mulig at metaverset har blitt overhypa og misforstått av både mediene og allmennheten. Dette kan ha ført til en viss grad av desillusjon og mangel på interesse for teknologien. Uten en realistisk forståelse av hva metaverset er og hva det kan brukes til, kan det være vanskelig for mediene å fortelle en interessant historie om emnet.

Samlet sett er det altså flere faktorer som kan ha bidratt til at mediene har mistet interessen for metaverset, og at to tredjedeler av netthodene svarer «vet ikke» når jeg spør hvilke aspekter av metaverset som har strategisk prioritet for deres virksomhet i dag.

Selv om teknologien har stort potensial, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål og usikkerhet rundt den. Men kan det være at dette er en av teknologiene som ble overvurdert i begynnelsen og oversett når endringene faktisk ruller inn over oss?

PS! Kunstig intelligens (AI) vil også brukes til å utvikle tjenester og opplevelser i metaverset. Men akkurat nå mener altså netthodene at AI vil være mest nyttig til å produsere tekst. Omtrent halve denne teksten er også produsert av AI. Takk for gode innspill, ChatGPT.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS