SP-leder Trygve Slagsvold Vedum under ett av mange pressetreff med journalister i år.
SP-leder Trygve Slagsvold Vedum under ett av mange pressetreff med journalister i år.

Ny undersøkelse:

1 av 4 mener mediene overdriver faren med korona

Skepsisen er høyest blant de unge, viser ny undersøkelse.

Publisert

Det skrives daglig flere hundre saker om koronapandemien, og i desember har mye dreiet seg om den nye muterte varianten omikron, det økte smittetrykket og farene knyttet til det.

Flere ganger de siste ukene har det blitt slått rekorder på både daglige smittetall og innleggelser på intensivavdelingene rundt i landet.

Fredag meldte Medier24 at en ny undersøkelse viser at 1 av 3 mener det skrives for mye om koronapandemien i norske medier.

På oppdrag fra Medier24 har InFact stilt flere spørsmål om mediedekningen av koronaviruset.

Ett av spørsmålene som ble stilt var «Hva mener du om medienes beskrivelser av farene ved koronavirus?».

Svarene viser at 25 prosent av de spurte mener norske medier overdriver farene med korona. 5,9 prosent mener mediene underdriver farene. Halvparten av de spurte mener medienes beskrivelser er riktig i henhold til farene.

Og skepsisen er størst blant de yngste.

Av de spurte mellom 18-29 år, mener 30 prosent at mediene overdriver.

Det er også høyest andel som mener mediene underdriver i samme aldersgruppe.

Blant de spurte over 45 år, mener over halvparten at beskrivelsene er riktige.

Om undersøkelsen:

Utfører: InFact AS

Populasjon: Norge, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1041

Vekting: Kjønn, alder, bosted

Feilmargin: Maksimalt +/- 3.0 %-poeng – gjelder totalutvalget Metode: InFact automatiske telefonintervjuer Periode: 15. desember 2021

Kilde: InFact

Medier24 gjennomførte også den samme undersøkelsen i mars 2020, uken før Norge stengte ned for første gang. Da var skepsisen mye høyere, og halvparten av de spurte mente at mediene overdrev.

Den gang var det de spurte mellom 30-44 år som var mest skeptiske, hvor hele 60 prosent mente mediene overdrev faren.

Powered by Labrador CMS