Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, statsminister Jonas Gahr Støre og FHI-direktør Camilla Stoltenberg under en av mange pressekonferanse om koronasituasjonen.
Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, statsminister Jonas Gahr Støre og FHI-direktør Camilla Stoltenberg under en av mange pressekonferanse om koronasituasjonen.

Ny undersøkelse:

Nær 30 prosent mener det skrives for mye om koronapandemien

Norske innbyggere stoler mer på norske mediers dekning av pandemien enn i mars 2020, men mange blir mer redd for å bli smittet, viser en fersk undersøkelse.

Publisert

Tilliten til medienes dekning av koronapandemien har økt siden starten av pandemien, men nesten 1 av 3 mener at det skrives for mye om koronaviruset.

Det viser en ny undersøkelse.

På oppdrag fra Medier24 har InFact stilt flere spørsmål om mediedekningen av koronaviruset.

På spørsmålet «Hva er ditt forhold til medienes dekning av koronaviruset?» svarer 29,7 prosent at det skrives for mye.

56 prosent mener dekningen er passe, mens 3,2 prosent mener det skrives for lite.

Hos de spurte over 65 år, mener 4,8 prosent at det skrives for lite, mens for de spurte mellom 18-29 år, er tallet 1,8 prosent.

Medier24 gjennomførte også denne undersøkelsen i mars 2020. Da svarte 50 prosent at det ble skrevet for mye.

Om undersøkelsen:

Utfører: InFact AS

Populasjon: Norge, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1041

Vekting: Kjønn, alder, bosted

Feilmargin: Maksimalt +/- 3.0 %-poeng – gjelder totalutvalget Metode: InFact automatiske telefonintervjuer Periode: 15. desember 2021

Kilde: InFact

Ved forrige undersøkelse svarte 3 av 10 at de ikke stolte på det mediene skrev om koronaviruset. Nå har tilliten økt, og 64,4 prosent svarer at de stoler på medienes dekning.

Den nye undersøkelsen viser også at medienes dekning fremdeles påvirker innbyggernes frykt for å bli smittet. I 2020 svarte 26 prosent at de ble mer redd for å bli smittet av dekningen i norske medier. I år har 24 prosent svart det samme.

Andelen som blir mindre redd av dekningen var henholdsvis 15 prosent og 14,5 prosent.

Det er fremdeles de yngste som blir mest redd for å bli smittet. I 2020 svarte 35 prosent av de spurte mellom 18-29 år at de ble mer redd av dekningen. I desember var tallet 28 prosent.

Powered by Labrador CMS