Sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness (til venstre) mener Espen Rostrup Nakstad bør faktasjekkes bedre.
Sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness (til venstre) mener Espen Rostrup Nakstad bør faktasjekkes bedre.

KOMMENTAR:

Nei, Nakstad, det er ikke «veldig mange» unge på sykehus med covid-19

Kunne det være på tide å faktasjekke også hele Norges korona-orakel?

Publisert Sist oppdatert
 • Vi gjør oppmerksom på at tallgrunnlaget er endret siden publisering. Se nederst i artikkelen

Er ikke koronapandemien skremmende nok? Tenker helsemyndighetene at frykten er i ferd med å miste taket i befolkningen, slik at de må bruke litt ekstra sterke ord? Faktisk så sterke at det tenderer mot feilinformasjon?

Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet og «Årets navn» i VG og Dagbladet i fjor, ble intervjuet av TV2 i går. Det handlet om usikkerheten knyttet til Janssen-vaksinen. Men saken startet med en beskrivelse av smittesituasjonen.

Nakstad sier at smitten har gått ned, men at presset på helsevesenet har økt, på tross av at mange eldre og sårbare er vaksinerte. Og så kommer dette:

-Det er veldig mange i yngre aldersgrupper som også legges inn på sykehus.

«Veldig mange» unge på sykehus med covid-19? Dét er jo en overskrift i seg selv. Media pleier jo ellers ikke å være tunge å be, når det gjelder skummelt korona-nytt. Men - stemmer det Nakstad sier?

Hva sier tallene fra FHI?

La oss se nærmere på tallene. Ifølge FHIs siste ukerapport har følgende antall personer vært innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak i perioden 2. mars 2020 -11. april 2021 (andel av totalt innlagte i parantes):

 • 0-9 år: 28 (0,7 prosent)
 • 10-19 år: 41 (1,1 prosent)
 • 20-29 år: 156 (4,1 prosent)

Til sammenligning:

 • 50-59 år: 848 (22.0 prosent)
 • 60-69 år: 721 (18.8 prosent)
 • 70-79 år: 645 (16,8 prosent)

Altså har en svært liten andel av covid-pasientene unge vært unge siden pandemiens start. Det samme kan sies om ser på antall innlagte i forhold til aldersgruppenes størrelse i befolkningen:

 • 0 - 9 år: 4,7 pr. 100.000
 • 10 - 19 år: 6 pr. 100.000
 • 20 - 29 år: 22 pr. 100.000
 • 30 - 39 år: 47 pr. 100.000
 • 40 - 49 år: 87 pr. 100.000
 • 50 - 59 år: 118 pr. 100.000
 • 60 - 69 år: 122 pr. 100.000
 • 70 - 79 år: 143 pr. 100.000
 • 80 - 89 år: 185 pr. 100.000

Selv etter at vaksineringen er godt i gang, har altså de eldste aldersgruppene fortsatt klart høyest representasjon blant de innlagte.

Men har antall unge innlagte likevel økt den senere tiden? Er det dette Nakstad sikter til? Fra uke 11 til uke 14 er 3 nye barn under 10 blitt innlagt, 4 nye unge mellom 10 og 19, og 13 nye mellom 20 og 29. Det siste høres kanskje ut som en stor økning, men denne gruppens andel av de totalt smittede er minket. Slik ser utviklingen ut for hele gruppen under 30 år:

 • Uke 14: 225 (5,9 prosent)
 • Uke 13: 220 (6,0 prosent)
 • Uke 12: 212 (6,2 prosent)
 • Uke 11: 203 (6,5 prosent)

Altså har økningen av antall yngre covid 19-pasienter vært liten. Og deres prosent av det totale antall smittede har gått litt ned.

Intet grunnlag for uttalelsen

Oppsummert: Den høyt betrodde fagdirektør og faktaformidler Espen Nakstad har intet grunnlag for å si at «veldig mange» unge legges inn på sykehus på grunn av covid-19. Det er snakk om en svært liten andel av pasientene, og andelen har ikke økt, tvert imot.

Det ser heller ut til at den utskjelte tiltakskritiker Charlotte Haug har sine ord i behold når de gjelder covid-19 blant de unge: «Barn og unge blir heldigvis lite syke.»

Så kan man spørre seg: Hvorfor føler Nakstad behov for å bruke ord som ikke har dekning i tallene han selv sitter på? Og hvorfor reagerer ikke media når han sier noe som både er oppsiktsvekkende og urovekkende?

Har de fått så mye tillit til sin egen favorittekspert, at de ikke lenger lytter til hva han sier? Tenker de at alle opplysninger fra så autoritativt hold må være korrekte?

En kvart million smittede i Norge?

Da bør de tenke om igjen. For dette er ikke første gang «assen» sier noe som ligner mer på skrekkpropaganda enn på folkeopplysning. I begynnelsen av mars uttalte han til Dagbladet at vi risikerer en 50-dobling av antall smittede før 17. mai. Dette var basert på et R-tall på 1,3 og en inkubasjonstid på fem dager. Han la til at han ikke trodde dette «realistisk», men la oss nærmere på hva scenariet egentlig innebar.

Uttalelsen kom torsdag i uke 9. Da burde være basert på FHIs ukerapport fra uke 8, som kom dagen før. Den viste 2936 registrerte tilfeller, og FHI estimerte at 62 prosent av alle reelle smittede var fanget opp ved testing. Det gir et totalt antall på 4735, og en femtidobling av dette blir 236.750 – tohundreogtrettisekstusensjuhundreogfemti. Espen Nakstad fortalte altså det norske folk at nesten en kvart million av dem kunne få korona før nasjonaldagen.

Det tilsvarer 4,4 prosent av befolkningen. En slik korona-tsunami er ikke observert noe sted i verden. Hvor stor er sannsynligheten for at den skulle ramme et land med en spredt befolkning, strenge og omfattende tiltak, høy grad av etterlevelse av tiltak, en helsetjeneste som driver effektiv TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene)? Og at på til etter at en betydelig andel av befolkning – og alle de mest utsatte risikogruppene - var vaksinert?

Spådommen ble selvsagt tittel i Dagbladet. Mens TV2 ikke innså nyhetsverdien til utsagnet om de «veldig mange» unge korona-syke. Enten pressen biter på agnet, eller ikke oppdager det, så er det grunn til å anbefale en tredje vei, av hensyn til publikum:

Å drive god gammeldags faktasjekk og kildekritikk også når statens fremste smitte-orakel snakker.

 • Kommentaren ble oppdatert 13:17 med endret tall på antallet sykehusinnleggelser. Rolness kommenterer: Gjør oppmerksom på at jeg brukte litt gale tall i første publisering av denne artikkelen. Dette er nå rettet. Og rettelsen styrket min poeng: Andelen covid-pasienter under 30 år siden pandemiens start er ikke bare lav. Den har gått NED de siste ukene.
Powered by Labrador CMS