Rune Åsprang er redd nyhetskanaler ikke blir en del av TV-pakkene med det nye statsbudsjettet.
Rune Åsprang er redd nyhetskanaler ikke blir en del av TV-pakkene med det nye statsbudsjettet.

MENINGER:

Moms på nyhets­kanaler svekker demokratiet

«Det har kommet opp to påstander fra regjeringen som ikke kan få stå uimotsagt.», skriver Rune Åsprang i Strim.

Publisert Sist oppdatert

Moms på TV-nyheter er på den ene siden et stort problem for det norske demokratiet som er avhengig av et opplyst folk. På den andre siden viser regjeringens forslag at den ikke har tatt innover seg endringene i nordmenns medievaner.

Regjeringens forslag om å skrote momsfritaket for lyd og levende bilder i elektroniske nyhetstjenester har skapt bølger i mediebransjen.

I debatten etter at forslaget har kommet på bordet har det kommet opp to påstander fra regjeringen som ikke kan få stå uimotsagt fra oss i TV- og strømmebransjen.

For det første hevdes det at støtten – momsfritaket – ikke tilfaller mediene som produserer nyhetene.

Dette faller på sin egen urimelighet. Norske TV-pakker har, som en følge av momsfritak på nyhetskanaler, et svært bredt utvalg av nyhetskanaler. Det handler både om et bredt tilbud av nyhetssendinger fra hjemlandet til mange av de som bor i Norge, samt et godt utvalg av anerkjente nyhetsformidlere som dekker verdensnyhetene fra ulike vinkler.

Med både norske og internasjonale nyheter kan seeren kan gjøre seg opp sine egne meninger basert på uhildet nyhetsformidling fra anerkjente og uavhengige avsendere. Og dette er nyhetsformidling helt fri for algoritmer og ekkokamre som vi kjenner fra andre plattformer.

Sjefen i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Randi S. Øgrey, var også tydelig på hva hun mente om endringen som regjeringen foreslo i går: «Det er lite fremtidsrettet, uforutsigbart og vil ramme norsk nyhetsproduksjon.»

Min påstand er at flere av disse kanalene, og dette tilbudet av nyhetssendinger, vil bli ofret om momsfritaket fjernes. Da mister mediene som produserer nyhetene denne inntekten fra TV-pakkene, og kundene mister tilbudet sitt.

For det andre hevdes det fra regjeringen at momsfritaket har gitt «uheldige tilpasninger», fordi tiltaket brukes for å redusere TV-distributørenes merverdiavgifter ved omsetning av sports- og underholdningspakker. Dette kjenner vi oss ikke igjen i.

Ordningen med momsfritak har sørget for et rikt tilbud av uhildet nyhetsformidling til alle Norges 2 millioner husstander med TV-pakke. Dette tilbudet er til det beste for kundene, mediehusene som produserer nyhetene, for distributørene og til syvende og sist for demokratiet, ytringsfriheten og den åpne samfunnsdebatten.

I den grad regjeringen mener ordningen misbrukes bør ordningen justeres heller enn avvikles. Vi stusser kraftig over at regjeringen foreslår å skrote nærmest over natta en ordning som har vært vel fungerende i 6 år uten noen form for dialog, høring eller konsekvensutredning.

Fjerning av momsfritak på nyhetskanaler er en dårlig idé. Det norske demokratiet trenger et rikt tilbud av nyhetskanaler fra ulike deler av verden. Dette er en fin motvekt til de mer algoritmedrevne plattformene som for eksempel TikTok og Facebook.

Kanalene bør være bredt distribuert i den norske befolkningen. Det er ikke minst viktig for at det norske folk skal kunne få en lik tilgang til nyheter og annet viktig innhold som styrker demokratiet vårt. Vi må også påse at vi ikke får et samfunn med store informasjonskløfter.

Vi trenger et godt informert folk. Det er en forutsetning for at demokratiet vårt skal fungere i praksis.

Vi får dermed håpe at regjeringen kommer tilbake med en tidsriktig og viktig beslutning på denne saken. Nyheter og samfunnsengasjerende innhold som skaper debatt er en forutsetning for demokratiets eksistens – uavhengig av plattform eller teknologi for distribusjon.

Det er budskapet som teller, enten det blir distribuert som skrift, lyd eller bilder i tradisjonelle eller mindre tradisjonelle kanaler for kommunikasjon. Og det er vesentlig innhold for demokratiet vårt som bør vernes ved hjelp av momsfritaket.

Så kjære politikere.

Det er viktigere enn noensinne at regjeringen snur i denne saken. Dette handler om helsetilstanden til demokratiet vårt!

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til [email protected].

Powered by Labrador CMS