Dagbladet går i strupen på NRK og Medietilsynet på lederplass

Mediehuset skriver på lederplass at alarmen bør gå.

Publisert

Debatten om NRKs posisjon har rast de siste dagene etter at Medietilsynet publiserte sin rapport om kringkasteren mandag.

Rapporten viste blant annet at NRK har gitt sine kommersielle aktører sterkere konkurranse, men konkluderte med at denne ikke var skadelig for konkurrentene.

Samtidig ville Medietilsynet heller ikke foreslå å innskrenke NRKs digitale handlingsrom.

Nå går Dagbladet ut på lederplass og roper alarm. Der skriver de:

«En rapport slår fast at vi står på terskelen til at NRK kan få en for dominerende rolle, som kan ødelegge for konkurransen. Da bør alarmen gå, ikke alvoret dysses ned».

Videre skriver Dagbladet at de mener NRK har økt sin dominans og at det bør mane fram offentlig debatt og uro. De anklager også Medietilsynet for å fremstille det hele som ufarlig og uproblematisk.

Dagbladet kaller også Medietilsynets analyse for pussig - og frykter at den skal brukes som grunnlag for den videre debatten om NRK.

«Rapporten er underlagsmateriale når NRK for første gang i 2023 skal få styringssignaler fra Stortinget. Denne rapporten bærer i seg innhold som gir grunn til et kritisk blikk på NRKs dominerende posisjon. Medietilsynets konklusjoner kan avskjære denne debatten», skriver Dagbladet på lederplass.

Da Medietilsynet la frem sin rapport, uttalte tilsynets direktør, Mari Velsand, at konkurransepresset har økt noe i det nasjonale markedet, men vurderingen er at dette kommer publikum og mediemangfoldet til gode.

– Det digitale tilbudet fra NRK er viktig for å nå ut med samfunnsviktig redaksjonelt innhold til hele befolkningen. Vår utredning viser også at NRKs digitale tilbud i nyhets- og aktualitetsmarkedet per i dag ikke påvirker konkurransen eller publikumstilbudet negativt, og da ser vi heller ingen grunn til å pålegge NRK digitale begrensninger, fortalte Velsand.

Powered by Labrador CMS