Karl-Martin Bakke og Gunnar Bodahl-Johansen om Debatten og kommentatorers rolle i NRK.
Karl-Martin Bakke og Gunnar Bodahl-Johansen om Debatten og kommentatorers rolle i NRK.

MENINGER:

Saltvedt mot Kjøll, en pinlig affære

«Det aller merkeligste var at Fredrik Solvang abdiserte fra sin debattlederrolle», skriver Gunnar Bodahl-Johansen og Karl-Martin Bakke.

Publisert

4. mai utspant det seg en merkelig forestilling i NRK Debatten. Merkelig på flere måter. Det aller merkeligste var at Fredrik Solvang abdiserte fra sin debattlederrolle, etter – med diskutabel suksess – å ha forsøkt å klargjøre forskjellene mellom Berit Kjøll og Zaineb Al-Samarai foran valget til idrettspresident.

Etter å ha vist opptak av et par av NRK-kommentator Jan Petter Saltvedts kommentarer om Berit Kjøll, overlot Solvang debatten til de to. 

Begrunnelse var at siden Saltvedt er hans kollega kunne han ikke styre debatten. Saltvedt var sterkt forurettet fordi Kjøll hadde hevdet at han drev med kampanjejournalistikk til fordel for hennes motkandidat mens Kjøll var sterkt forurettet fordi Saltvedt hadde beskyldt henne for å fare med løgn.

Når NRK først hadde valgt å invitere Saltvedt og Kjøl til debatt, skulle Fredrik Solvang ivaretatt rollen som den kritiske debattlederen han åpenbart vil fremstå som. Det gjorde han i forhold til kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen under debatten om podkasten til Sophie Elise. 

NRK Debatten markedsføres som Solvangs program, men nå gjemte han seg i skyggen fremfor å styre debatten på en profesjonell måte. 

NRK Debatten er en åpen arena der publikum kan følge hvert ord og vurdere programlederes profesjonalitet. Når NRK skal debattere NRK, stilles det selvfølgelig særlige krav til profesjonell dyktighet. Men det må vi forutsette at NRK har. 

Ingen mennesker er nøytrale eller objektive. Heller ikke journalister. Men journalistikken har en metodikk som understreker kravet til korrekt og balansert fremstilling av fakta. 

Vær varsom-plakaten har 42 punkter med etiske og metodiske krav som gjelder for alle sjangre. Siden journalistikk ikke er et «lisensiert» yrke, er det nettopp disse kravene som konstituerer journalistikken. På side 74 i boken The Elements of Journalism, skrevet av de to kjente amerikanske journalistene Tom Rosenstiel og Bill Kovach, uttrykkes dette slik: «The method is objektive, not the journalist. The key (is) in the discipline of the craft, not the aim». 

Jan Petter Saltvedt må gjerne ha sterke meninger. Derimot bør det settes spørsmålstegn ved den nærmest enerådende rollen NRK-kommentatorene – på ulike områder – har fått. 

Etter vårt syn er det altfor få motstemmer i NRK når kommentatorene får bre seg i alle retninger. Vedvarende sterke meninger over tid vil alltid kunne oppfattes som en kampanje for eller mot et bestemt syn. Sterke meninger vil kunne påvirke folks holdninger, og i dette tilfellet valget av idrettspresident. Derfor er det mindre interessant hva kommentatoren selv hevder er intensjonen. 

Man må lure på om allmennkringkasteren NRK forstår hva den har gitt seg ut på når den gir sine kommentatorer en plattform til å mene sterke ting uten samtidig å innhente motstemmer. 

Det er dessuten forskjell på analyse og kommentar. Analysen er beskrivende og forklarende, men ikke konkluderende, kommentaren argumenterer for en bestemt mening. Analysen overlater til publikum å trekke konklusjonen, kommentaren trekker konklusjonen for oss. Det farlige er når kommentatorene tror de er analytikere og kobler rollene, slik at den deskriptive fremstillingen og den normative konklusjonen glir over i hverandre.

«Debatten» mellom Berit Kjøll og Jan Petter Saltvedt ble en merkelig affære som ikke tilførte seerne særlig innsikt eller kunnskap. Hva var da hensikten? Å lage en hanekamp mellom en idrettsleder og en NRK-ansatt som følte seg forurettet? 

Det var ikke engang underholdende, bare pinlig! 

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS