Benita Jørgensen mener kommersiell radio også må følge opp samfunnsansvaret.
Benita Jørgensen mener kommersiell radio også må følge opp samfunnsansvaret.

MENINGER:

Viktig melding – lytt på radio

«Det kan oppstå et informasjonsvakuum for alle de som lytter på kommersiell radio i hverdagen, med mindre vi er bevisst vårt ansvar.», skriver Benita Jørgensen i Bauer Media.

Publisert

Ytringsfrihetskommisjonen, som nylig la fram sin rapport, slår fast at det er avgjørende med støtteordninger for å sikre et mangfold av medier. Dette blir stadig viktigere – også i et beredskapshensyn.

Ytringsfrihetskommisjonen understreker viktigheten av solide, fleksible og treffsikre støtteordninger til mange og ulike typer medier. Det norske mediebildet preges av at man har en stor, fullfinansiert, statlig aktør som alle kommersielle må konkurrere med. Kommisjonen advarer mot at de mindre, kommersielle redaksjonene vil tape i konkurransen mot NRKs gratis innhold.

Som et redaktørstyrt mediehus ser Bauer Media det som sitt ansvar å bidra til at folk finner et godt tilbud innen norsk innhold, musikk og nyheter. Dette er vårt samfunnsoppdrag. NRK radio er, som allmennkringkaster, forpliktet til å sende nyheter, debatt og analyser.

Dette kan skape et informasjonsvakuum for alle de som lytter på kommersiell radio i hverdagen, med mindre vi er bevisst vårt ansvar. Under en krise må folk finne relevant informasjon der de lytter til daglig.

Redaktørstyrt betyr tillit

Radio vil fortsatt være et medium mange søker til for informasjon når det oppstår en krise. Det landsdekkende kommersielle DAB-nettverket har en av de største dekningsgradene blant lyttemedier i Norge, uten at disse radiokanalene nyter godt av støtteordningene som er med på å bidra til mangfoldet blant aviser og TV. Dette bør regjeringen se nøyere på når de følger opp Ytringsfrihetskommisjonens arbeid fremover.

Norske redaktørstyrte medier er under press. En stadig større andel av mediekonsumet skjer gjennom streaming av video. Podkast har løftet seg kraftig. Nordmenns lyttervaner utvikler seg i takt med teknologien. Stadig flere, spesielt unge lyttere, ser mer på YouTube enn norske redaktørstyrte medier.

Og disse sendingene er alt annet enn redaktørstyrte medier. De er ofte enkeltmennesker som har fått sponsorer og plattformer i kraft av personlighet og merkevarebygging. I en krisesituasjon har de lite eller ingenting å bidra med. De kan regelrett være farlige ved at det spres uriktig informasjon og falske nyheter.

Når radio redder liv

Alle har hørt ulingen fra Sivilforsvarets tyfonanlegg. Signalet oppfordrer alle innbyggere til å søke informasjon som blir gitt gjennom radio, TV, myndighetenes nettsider og sosiale medier for å få viktig informasjon fra myndighetene.

Krigen i Ukraina har vist hvor viktig radioens rolle fremdeles er. I en verden der feilinformasjon i sosiale medier har blitt et våpen, er redaktørstyrt radio fortsatt til å stole på. I Europa har redaktørstyrt radio den høyeste tilliten av alle mediekanaler. Ved krigens utbrudd var Bauer Media i Polen bevisst denne rollen. Vi etablerte en egen radiostasjon for de ukrainske flyktningene på vei mot Polen.

Gjennom Radio RMF Ukraine fikk tusenvis av flyktninger viktig informasjon fra polske myndigheter. Sendingene var hovedsakelig på ukrainsk, men også på polsk og engelsk. De gikk uavbrutt hele døgnet, uten musikk eller reklame. Også hjelpeorganisasjoner som Caritas fikk ut informasjon om hvor man kunne få mat, klær og medisinsk hjelp. Det er ingen tvil om at dette har bidratt til å redde liv.

Når vi vet hvilken viktig rolle radio kan spille er det gledelig at regjeringen, med Arbeiderpartiet i spissen, slår fast i Hurdalsplattformen at de vil etablere en kommersiell allmennkringkaster på radio. Dette er et klokkeklart signal.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til [email protected].

Powered by Labrador CMS