Mediekritiker Trygve Aas Olsen og tidligere sjefredaktør Vanja Skotnes i Nidaros.
Mediekritiker Trygve Aas Olsen og tidligere sjefredaktør Vanja Skotnes i Nidaros.

KOMMENTAR:

Slik behandler man ikke en varsler, Amedia-redaktører

«Tidligere redaktør Vanja S. Holst i avisa Nidaros er en varsler. En som med risiko for egen karriere forteller om kritikkverdige forhold i mediekonsernet Amedia.» skriver Trygve Aas Olsen.

Publisert Sist oppdatert

Holst sto fram i Klassekampen i går med bevis for at avisas styreleder Arne Reginiussen handlet i strid med Medieansvarsloven og konsernets prinsipper for god eierstyring – og at han snakket usant da han nektet for dette.

Holst gikk av som sjefredaktør i Nidaros i mai, og fortalte Medier24 at grunnen til dette var at hun følte seg overkjørt av styreleder Reginiussen. Han skulle blant annet ha presset henne til å levere mange saker og klikk framfor kvalitet.

Hun ville ikke gi eksempler og avsløre intern kommunikasjon, og Reginiussen nektet for å ha presset henne: «Ikke på noe tidspunkt har jeg overprøvd eller instruert henne i redaksjonelle spørsmål om hva som publiseres», sa han til Medier24.

Nå vet vi at dette ikke er sant. I går avslørte Holst den interne kommunikasjonen i Klassekampen.

Konfrontert med bevisene beklaget Reginiussen. Nå forsto han plutselig at Holst «oppfattet noen av meldingene hans som en innblanding i hennes ansvarsområde som redaktør». Det er for meg en gåte at han ikke forsto det før.

Så skulle vi tro at dette fikk redaktørkolleger av Holst til å reagere, og det gjorde de. Guri Jortveit i Arbeidets Rett, René Svendsen i Fredriksstad Blad, Helge Nitteberg i Nordlys og Markus Rask Jensen i Avisa Nordland skrev et innlegg i Medier24.

Her hadde de anledning til å si fra om at slik skal vi ikke ha det i Amedia. Uansett om det som skjedde i Nidaros var vanlig eller ikke, så kunne de vise Holst solidaritet, si at det Reginiussen gjorde var utilgivelig og at slikt ikke skal skje. Men hva sa de?

«Vi skal ikke mene noe om det som har skjedd i Nidaros under Vanja S. Holsts tid som redaktør.» Jeg måtte gni meg i øynene. Ikke mene noe?

Dette er redaktører som mener noe hver eneste dag. Jeg tror jeg vet hva de hadde ment om en varsler i et annet konsern la fram bevis for lovbrudd, kritikkverdige forhold og usannheter om dette fra lederen som det ble varslet mot: Han må gå.

Lovbrudd? Ja, Medieansvarslovens paragraf 7 slår fast at «utgiver, eier eller øvrig selskapsledelse kan ikke instruere eller overprøve redaktøren i redaksjonelle spørsmål.» Etter mitt lekmannsskjønn ble denne loven brutt i Nidaros:

Arne Reginiussen representerte aviseieren Amedia som styreleder i Nidaros, og han forsøkte både å instruere og overprøve redaktøren. Han ba henne prioritere «sinte dieselbilister» og lokale «Ex on the Beach»-deltakere foran en gravesak.

I stedet for å mene noe om dette, valgte de fire redaktørene «å tegne et bilde av hvordan vi opplever samspillet mellom Amedia som eier». Det var et vakkert bilde, der redaktørene hadde full frihet og «ikke på noe tidspunkt» opplevde noe annet.

Men det skulle vel bare mangle? At det som skjedde i Nidaros ikke er vanlig, skjønner alle. Det var jo derfor Holst varslet.

Heller ikke journalistenes tillitsvalgte, Eva Stenbro og Lars Anders Døvle Larsen, støttet Holst i sitt innlegg i Medier24. De skrev riktignok før Klassekampens avsløring, men påfallende likt det konsernsjef Anders Opdahl skrev i sitt innlegg.

Ingen av dem mente at Amedias styreleder i Nidaros hadde opptrådt utilbørlig. De nevnte ikke Reginiussens navn en gang.

De skrev bare om Holsts generelle kritikk av konsernets krav om klikk framfor kvalitet. Og det var så påfallende likt at en skulle tro at det lå en kommunikasjonsstrategi bak – om å påvirke redaktørforeningens debatt om saken.

Men som med kommunikasjonsstrategier flest, så mislyktes den i møte med avslørende journalistikk. Klassekampen fikk debatten på rett spor igjen. Og der står den. Nå er det opp til Amedias redaktører, ledere og journalister om de vil være med videre.

Hvis de ikke vil ta et oppgjør med Reginiussen og vise solidaritet med Vanja S. Holst, kan de i det minste svare de betimelige spørsmålene Snorre Valen, politisk redaktør i Nidaros, stiller om bruken av målstyring i Amedia.

Og vil de ikke det heller, så får de bare ha det så godt. Det som da står igjen fra dette er at Amedias konsernledelse, redaktører og journalistenes tillitsvalgte forsøkte å avlede en viktig debatt med spinn om hvor flinke de er.

Og med skylde på varsleren: «Hun tråkker på min integritet og sår tvil om alle redaktører», sa Guri Jortveit om Vanja S. Holst til Kampanje.

Powered by Labrador CMS