Birgitte Tengs rettssaken, her intervjuer et stort pressekorps forsvarer Stian Kristensen, pressekonferense, rettssak,
Stort presseoppbud under rettssaken i Tengs-saken. Her intervjuer pressen forsvarer Stian Kristensen.

Én av tre trenger ikke andre abonnementer når de har NRK

Den ferske medieundersøkelsen viser at 35 prosent av befolkningen mener NRK dekker mediebehovet.

Publisert

(BERGEN): Under første ordinære dag av Nordiske Mediedager i Bergen ble tall fra medieundersøkelsen lagt frem.

Undersøkelsen, som måler medievaner og holdninger til økonomi og økonomistoff, baserer seg på intervjuer gjort med over 3000 personer fra Norge, Sverige og Danmark.

I tillegg er 750 journalister og 111 redaktører spurt.

På spørsmål om hvor stor tillit de har til det som blir presentert om privatøkonomi i norske nasjonale medier, har bare 50 prosent av de spurte høy tillit.

For journalister og redaktører er tallene henholdsvis 72 og 78 prosent.

63 prosent av de spurte i Norge mener det er lett å forstå nyhetssaker om økonomi.

Redaktører og journalister er også blitt spurt om økonomien i mediebransjen.

77 prosent av redaktørene og 73 prosent av journalistene mener det er vanskelig å få høye abonnementsinntekter. Mens 84 prosent av redaktørene mener det er vanskelige å få høye nok reklameinntekter.

For journalistene er det tallet 68 prosent.

Bidrar til kjøpepress

Deltakerne er også spurt om de mener norske medier bidrar til prispress og kjøpepress.

53 prosent av de spurte i Norge mener at mediene bidrar til kjøpepress.

De er også blitt spurt om sitt forhold til betalte medier og strømmetjenester.

86 prosent av norske redaktører abonnerer på en nasjonal avis, mens 65 prosent av journalistene svarer det samme.

For befolkningen i Norge er tallet 59 prosent.

Det er også flere redaktører og journalister som har sagt opp minst ett medieabonnement det siste året, og som vurderer å si opp minst ett abonnement i løpet av året, enn for befolkningen generelt.

Lav betalingsvilje

På spørsmål om NRK ville dekket deres mediebehov hvis de ikke skulle brukt penger på et medieabonnement, svarer 52 prosent av den norske befolkningen at de er enige.

Samtidig mener bare 18 prosent av redaktørene det.

98 prosent av redaktørene mener det er viktig å få nyheter fra andre enn NRK, men 73 prosent av befolkningen mener det.

Kun 39 prosent av befolkningen er villige til å betale for et medieabonnement for å få flere vinklinger på nyhetene.

For redaktører og journalister er tallene henholdsvis 87 og 74 prosent.

35 prosent av befolkningen mener de ikke trenger medieabonnementer når de har NRK.

Forskjell på nyheter og strømmetjenester

Deltakerne i undersøkelsen er blitt spurt om de synes det er greit å dele kontoer med venner.

På spørsmålet om det er greit å dele konto på nyhetsmedier svarer 62 prosent av redaktørene og 41 prosent av journalistene at det ikke er greit. 21 prosent av befolkningen mener de tikke er greit.

Samtidig mener 48 prosent av redaktørene at det ikke er greit å dele strømmeabonnement. 34 prosent av journalistene mener det samme.

Powered by Labrador CMS