Eva Stenbro, Journalist og konserntillitsvalgt i Amedia og Lars Anders Døvle Larssen, journalist og tillitsvalgt i Tønsberg Blad.
Eva Stenbro, Journalist og konserntillitsvalgt i Amedia og Lars Anders Døvle Larssen, journalist og tillitsvalgt i Tønsberg Blad.

DEBATT:

Riktig av Reginiussen å gå

«Dette kan ikke Amedia være bekjent av som medieeier, og av hensyn til Nidaros' omdømme og den nåværende redaksjonsledelsen er den beste løsningen at Reginiussen nå fratrer», skriver Eva Stenbro og Lars A. Døvle Larssen.

Publisert Sist oppdatert

Etter det som har kommet frem om kommunikasjonen mellom tidligere styreleder Arne Reginiussen og daværende ansvarlig redaktør Vanja Holst i Nidaros i Klassekampen i går, mener vi Reginiussen gjorde rett i å trekke seg.

Holst kan bl.a. fortelle at hun fikk en e-post fra styreleder 13. april i år der styrelederen kommer med flere konkrete synspunkter på hva slags saker han ønsket å se mer av i Nidaros, og oppfordret henne også til å prioritere bort en gravesak om «lekkasjer av sensitive personopplysninger om AUF-ere».

Etter vårt syn representerer dette en utidig og kritikkverdig innblanding i redaktørens suverene rett til å bestemme avisens innhold, slik den er fastslått i Redaktørplakaten og i Lov om redaksjonell fridom. I redaktørplakaten heter det bl.a. at «redaktøren har det fulle og personlige ansvar for mediets innhold». Videre heter det også at «redaktøren må forplikte seg på eiers utgivergrunnlag og arbeide i tråd med mediets grunnsyn og formålsbestemmelser. Innenfor denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å utforme og beslutte mediets innhold og meninger. Verken offentlige myndigheter, eiere, kommersielle aktører eller noen annen interessegruppe kan gripe inn i denne friheten.»

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening er forelagt deler av korrespondansen mellom Reginiussen og Holst, og sier til Klassekampen at han mener en del av kommunikasjonen er svært problematisk med henblikk på det som er redaktørplakatens intensjon. Det er vi enige i.

Alle har rett til å mene noe om innholdet i et medium. Men som styreleder og representant for den eneste eieren av Nidaros kan ikke Reginiussen vise en så åpenbar vilje til å blande seg inn i redaksjonelle prioriteringer som han har gjort uten at det kommer i konflikt med Redaktørplakaten. Slik sett er det bare på sin plass når han overfor Klassekampen erkjenner at han burde håndtert kommunikasjonen med redaktøren annerledes. Dette kan ikke Amedia være bekjent av som medieeier, og av hensyn til Nidaros' omdømme og den nåværende redaksjonsledelsen er den beste løsningen at Reginiussen nå fratrer.

Vi har ved flere anledninger i den senere tid forsvart det såkalte innholdsinitiativet, som kommer med mange konkrete råd om hvordan Amedias aviser bør jobbe med presentasjon, prioriteringer, valg av saker etc. for å nå frem til flere lesere. Dette har vært et avgjørende bidrag til den abonnementsvekst mange av konsernets mediehus har opplevd. Men innholdsinitiativet er ikke, og skal ikke være, en innblanding i redaktørens daglige ledelse og rett til å bestemme hva som skal publiseres eller ikke. Redaktørplakaten skal og må etterleves i Amedias redaksjoner.

Powered by Labrador CMS