Bærum 20210601. Svein Kristiansen kommer for å hente Viggo Kristi­ansen etter at Høyesterett har avgjort at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen kan løslates.Foto: Heiko Junge / NTB
Bærum 20210601. Svein Kristiansen kommer for å hente Viggo Kristi­ansen etter at Høyesterett har avgjort at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen kan løslates.Foto: Heiko Junge / NTB

Viggo Kristiansen klager inn VG til PFU

Verdens Gang er blitt klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU),

Publisert Sist oppdatert

Viggo Kristiansen har klaget VG inn for brudd på Vær Varsom-plakaten i forbindelse med podkasten Krimpodden, en episode på VGTV og presiseringer som VG har kommet med i etterkant av klagers innvendinger.

Medier24 har fått innsyn i klagen som er sendt inn av Terje Helland på vegne av Kristiansen. Helland er mediekontakt for Viggo Kristiansen, Kristiansens familie, Kristiansens støttegruppe og advokatene Sjødin og Gulstad.

Partene har forsøkt å komme til minnelig løsning i saken, uten at dette har ført frem, står det i klagen.

«Underveis i prosessen har vi hatt møte med VG, hvor også ansvarlig redaktør Gard Steiro deltok. På møtet gikk VG langt i å innrømme brudd på god presseskikk, men innrømmelsene bøter ikke på skaden for Kristiansens del når det skjer bak lukkede dører og feilene ikke rettes utad på en ordentlig og raus måte», skriver de.

Totalt er det anført brudd på ni punkter i Vær Varsom-plakaten, deriblant punktene 4.14 og 4.15 om henholdsvis retten til samtidig imøtegåelse og retten til tilsvar.

I tillegg har de også anført brudd på punkt 3.2 om kildebredde og krav til kontroll av opplysninger.

Reagerer på kildebredden

Klager mener at VG i de innklagde produksjonene bryter VG flere bestemmelser i Vær Varsom-plakaten, og dermed også god presseskikk.

I Krimpodden mener de at det fremsettes flere uriktige påstander og at VG blander hva som er fakta og kommentar.

De skriver:

«VG fremsetter påstander fra anonyme politikilder uten å søke tilstrekkelig kildebredde, uten å kontrollere fakta og uten å stille kildene nødvendige kritiske spørsmål.

VG synliggjør ikke hvilken rolle kildene har (eller hadde) i saken og hvilke mulige bakenforliggende motiv de kan ha for å ramme Kristiansen med sine påstander.»

Kristiansen ble ikke forelagt noen av disse påstandene og fikk følgelig ikke imøtegå fremstillingen, hevder klager.

Mener VGs presiseringer er feil

Etter at klagerne hadde hatt både skriftlig og muntlig kommunikasjon med VG, valgte VG å legge inn det de omtaler som «presiseringer» i Krimpodden.

I presiseringen ble det lagt inn ytterlige feil. Heller ikke påstandene i presiseringen fikk Kristiansen anledning til å kommentere og imøtegå, hevder de i klagen.

Og fortsetter:

«Dette til tross for at vi på det daværende tidspunktet var i dialog med VG for å finne en løsning, og at VG var blitt kjent med konkrete innvendinger mot påstandene.»

Ingrid Nergården Jortveit i PFU bekrefter ovenfor Medier24 at de har mottatt klagen, men at den ikke ennå er vurdert for videre saksgang.

Sjefredaktør i VG, Gard Steiro, sier til Medier24:

– VG har ikke mottatt en PFU-klage. Når vi mottar den, vil vi svare PFU på vanlig måte.

Powered by Labrador CMS