Lønnsomheten i norske medier ble bedre i 2020, ifølge en analyse fra Medietilsynet. Her er Medietilsynets direktør, Mari Velsand avbildet.
Lønnsomheten i norske medier ble bedre i 2020, ifølge en analyse fra Medietilsynet. Her er Medietilsynets direktør, Mari Velsand avbildet.

Ny analyse:

Inntektene stupte for mediene i 2020 - likevel ble lønnsomheten styrket

– Annonsefallet har vært betydelig, men kostnadsreduksjoner redder resultatene for mange, sier Mari Velsand,

Publisert

Til tross for betydelig inntektsfall, bedret norske medier lønnsomheten i pandemi-året 2020.

Det viser en ny analyse fra Medietilsynet.

– Annonsefallet har vært betydelig, men kostnadsreduksjoner redder resultatene for mange, sier Medietilsynets direktør, Mari Velsand, i en pressemelding.

Både aviser, radio- og tv-kanaler hadde lavere annonseinntekter i 2020 enn i 2019, viser rapporten fra Medietilsynet.

Den prosentvise reduksjonen for aviser var vel 13 prosent. Lokalavisene var den gruppen aviser som tapte mest, med en nedgang i annonseinntekter på vel 19 prosent i 2020.

Lokalradioene tapte 22 prosent av annonseinntektene. Lokalradioene som hadde reklameinntekter som viktigste inntektskilde tapte 30 prosent av disse inntektene. De nasjonale kringkasterne kom bedre ut, med et fall på knappe åtte prosent fra året før.

Disse økte annonseinntektene

Nasjonale løssalgsaviser, der aviser som VG og Dagbladet inngår, var den eneste gruppen som økte annonseinntektene i fjor. Der var veksten på nesten 12 prosent. Brukerinntektene økte, men det kompenserte ikke for annonsefallet

Med unntak for nasjonale kringkastere og løssalgsaviser, økte alle mediekategoriene sine brukerinntekter i 2020. Størst vekst hadde lokalavisene, med vel fire prosent. Alle mediekategorier unntatt lokalradioene har brukerinntekter.

– Økte brukerinntekter kompenserer likevel ikke for fallet i annonseinntekter. De totale driftsinntektene gikk dermed ned for alle mediekategorier i 2020, unntatt for lokalradioer som finansieres av bingo, sier Velsand.

Samlet reduserte avisene antall årsverk med cirka to prosent i 2020. Det var små forskjeller mellom de ulike aviskategoriene. De mindre lokalavisene rammes hardere av annonsesvikten enn de store.

– Vår konklusjon er at store lokalaviser kommer noe sterkere ut av pandemien enn de små. Selv om de store har mistet annonseinntekter, har de hatt en begrenset nedgang i driftsinntektene totalt sett, og lønnsomheten er styrket, sier Velsand.

Alle typer lokalaviser forbedret lønnsomheten i 2020.

Store forskjeller i lokalradiobransjen

Medietilsynets tall viser at det er store forskjeller blant lokalradioene, både når det gjelder inntektsutvikling og lønnsomhet.

Mens de ikke-kommersielle radioene hadde størst inntektsfall i 2020, økte de bingo-finansierte radioene inntektene med 54 prosent. De reklamefinansierte radioene hadde et inntektstap på vel 29 prosent i 2020.

Totalt bedret lokalradiovirksomhetene lønnsomheten i 2020. Det samlede driftsresultatet økte med nær 30 prosent, eller 3,2 millioner kroner. Men det er store ulikheter mellom radiokategoriene.

– Alle kategorier unntatt bingoradioene forbedrer lønnsomheten på grunn av betydelige kostnadsreduksjoner, særlig i personalkostnadene. Men mens de andre radiokategoriene har redusert antall årsverk, har bingoradioene økt lønnskostnadene. Det forklarer at denne type radioer har redusert lønnsomheten, selv med økte inntekter, sier Velsand.

De nasjonale radiovirksomhetene bedret lønnsomheten betydelig i 2020. Driftsresultatet i 2020 var fire ganger større i 2020 enn i 2019, og mesteparten av bedringen skyldes reduserte driftskostnader.

Powered by Labrador CMS