Pressen under en av mange pressekonferanser om koronapandemien.
Pressen under en av mange pressekonferanser om koronapandemien.

Det settes rekorder hver dag - derfor skriver mediene fortsatt om koronasmitten

Hvor lenge vil NRK, TV 2, NTB, VG, Nettavisen og P4 omtale daglige smittetall?

Publisert Sist oppdatert

Korona-smittetallene øker stadig i Norge, og det settes stort sett smitterekorder hver dag.

Fredag var det en ny hittil rekord, med 16.877 smittede det siste døgnet.

Den forrige rekorden var fra torsdag. Norske helsemyndigheter forventer at disse tallene vil fortsette å stige, og at nye rekorder følgelig vil bli slått i tiden fremover.

De fleste norske nettavisene omtaler og pusher ut disse nyhetene daglig. Men hvor lenge vil mediehusene dekke og omtale smittetallene?

Medier24 har tatt en sjekkerunde med de største redaksjonene for å spørre hvorfor de fortsatt omtaler smittetallene, og hvor lenge de kommer til å gjøre det.

– En viss nyhetsverdi

Nyhetsredaktør i NTB, Sarah Sørheim, forteller at de enn så lenge vil fortsette å omtale smittetallene.

– Vi rapporterer smittetall, da vi mener de fremdeles har en viss nyhetsverdi, som del av helsemyndighetenes beslutningsgrunnlag, sier hun til Medier24.

– Men i takt med pandemiens utvikling er det nå innlagt-tallene som er vårt hovedfokus, legger Sørheim til.

Hun sier NTB vil fortsette å omtale smittetallene så lenge det har nyhetsverdi.

– Og det har de så lenge de er en del av grunnlaget helsemyndighetene fatter sine beslutninger på. Men vi er opptatt av å få frem at antall smittede nå er langt mindre interessant og relevant enn det var i begynnelsen av epidemien, sier Sørheim.

– Og den dagen det ikke lenger er relevant for innføring eller oppheving av tiltak tror jeg nok vi kommer til å droppe daglig rapportering av det vi også, legger hun til.

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, forteller til Medier24 at de vurderer dette løpende.

– På et eller annet tidspunkt er det selvsagt ikke noe poeng løpende å melde smittetall, slik situasjonen ser ut nå. Men akkurat per nå, mener vi det fortsatt er relevant, fordi karanteneregler for nærkontakter i samme husstand, får store konsekvenser for fraværet. Som igjen preger arbeidslivet, skoler og barnehager, sier hun og legger til at det er viktig å sammenstille smittetall med innleggelse.

– Fordi det forteller oss hvor farlig sykdommen er - sammenlignet med tidligere versjoner, eller influensa for eksempel. Slik kom man frem til at bare to promille av Omikron-smittede vil trenge innleggelse. Og da skiftet fokuset fra myndighetene fra intensiv-kapasitet til sykefravær. Ellers har vi ikke satt noen dato for når vi slutter å omtale det.

– Viktig informasjon

P4s nyhetsredaktør Marte Svarva sier radiokanalen vil fortsette å melde smittetall daglig.

– Vi gikk vekk fra å melde tallene daglig under gjenåpningen av samfunnet i høst, men da smitten økte ble tallene igjen relevante, sier hun til Medier24.

– Helsemyndighetene har varslet at antall koronasmittede vil øke kraftig framover og at vi vil se nye rekorder, både daglig og ukentlig. En av pressens hovedoppgaver er informasjon og vi mener det er viktig å informere våre lyttere om smitteøkningen, da dette er en sykdom alle nordmenn må forholde seg til, sier Svarva.

P4-redaktøren forteller likevel at nyhetsredaksjonen har gjort noen endringer i sin dekning den siste tiden.

– Det som har endret seg er vår prioritering av nyhetssaker om smittetall; vi har sjelden de daglige smittetallene som en toppsak, slik vi kunne ha tidligere i pandemien, sier Svarva.

– Regjeringen har innført strenge nasjonale smitteverntiltak og karantene- og isolasjonsplikt. Så lenge dette gjelder anser vi det som relevant å formidle smittetallene, samtidig som vi formidler tall på innleggelser i sykehus og også andre nyheter om korona, legger hun til.

Nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke Håndlykken, forteller til Medier24 at de har publisert smittetall på en faktabasert og nøktern måte helt fra pandemiens start, og at de nå har en langt mer overordnet tilnærming til tallene.

– Andre tall som innleggelser har også vært viktige den siste perioden. Tendensen i smittetallene er fremdeles relevant for folks hverdag og har vært avgjørende for hvilke tiltak befolkningen har måttet leve med.

Hun forteller at VG mener tallene fortsatt har nyhetsverdi.

Vi vurderer fortløpende hvordan vi skal vektlegge ulike sider ved pandemien og har ikke satt noen sluttdato for vår publisering av smittetall.

Bruker NTB

Nyhetsredaktør i Nettavisen, Charlotte Sundberg, skriver at de ikke lager egne saker der de omtaler daglige smittetall, men bruker saker fra NTB når de mener det er relevant.

– I den fasen vi er inne i nå, så ser vi på det som naturlig å jobbe mer med å sette smittetallene i en kontekst, med for eksempel tall på hvor mange som er innlagt på sykehus med korona som hovedårsak, skriver Sundberg til Medier24.

– Dette ser vi på som viktig fordi innleggelsestallene er en viktig faktor for hvilke tiltak helsemyndighetene ser på som nødvendig, fortsetter hun.

Redaktør for NRK Direkte, Espen Olsen Langfeldt, mener det fortsatt er relevant å rapportere om nye smittetall.

– Vi har allerede justert dekningen av de daglige smittetallene noe, og fokusert mer på innleggelser. Men omtale og opplysning av daglige smittetall er fortsatt relevant fordi ringvirkningene av isolasjon og karantene er utfordrende for svært mange, skriver Olsen Langfeldt.

Powered by Labrador CMS