Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.
Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Ny undersøkelse:

En av to nordmenn økte mediebruken da koronaen kom

– Informasjonsbehovet har vært enormt, sier Medietilsynets direktør Mari Velsand om nordmenns mediebruk under koronakrisen.

Publisert

Halvparten av alle nordmenn økte sitt forbruk av medier da koronapandemien kom til Norge i midten av mars 2020.

Det viser en ny og omfattende undersøkelse som Medietilsynet presenterer på fredag.

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand sier at befolkningens, behov for kunnskap om pandemien har vært stor.

– Informasjonsbehovet har vært enormt, og tallene viser at de redaktørstyrte mediene har vært en fellesarena under pandemien, sier Velsand.

De betalte nettavisene blir viktigere

Tallene viser også at mange har støttet opp om betalte, redaktørstyrte medier gjennom pandemien.

Fra våren til høsten 2020, økte andelen som ser på en betalt nettavis som sin viktigste nyhetskilde markant, fra 34 til 41 prosent.

Det mener Medietilsynet sammenfaller med at flere har tilgang til betalte avisnyheter digitalt.

– Store og dramatiske hendelser, som en pandemi jo er, gjør at behovet for grundig informasjon, nyheter og analyse blir stort, sier Velsand.

Og legger til:

– Mange har oppsøkt redaktørstyrte journalistiske medier, mens sosiale medier langt fra har hatt den samme posisjonen som nyhetskilde under pandemien. Tallene understreker de redaktørstyrte medienes betydning som nyhetskilder.

Undersøkelsen viser også at interessen og leselysten om pandemien var sterkt til stede for nordmenn i alle aldre. Likevel er det noen forskjeller i interessen mellom de eldre og yngste.

Flere over 60 år er interessert i nasjonale og internasjonale nyheter om pandemien, mens flere i den yngste aldergruppen er mer interessert i lokale nyheter om korona, viser undersøkelsen.

Fallende interesse om høsten

Fra mars/april til oktober falt interessen for nasjonale og internasjonale nyheter om pandemien med henholdsvis 21 og 22 prosentpoeng.

For lokale nyheter om det samme emnet, var fallet på åtte prosentpoeng.

Direktør Velsand tror det kan være flere grunner til at interessen falt såpass kraftig utover høsten.

– Fallet i nyhetsinteresse fra høsten til våren kan reflektere det enorme informasjonsbehovet folk hadde i den første fasen av en ny, ukjent og truende smittesituasjon, sier hun.

– I oktober hadde folk flest mer kunnskap, og Norge var over i en fase med større grad av lokale tiltak. I tillegg ble den siste målingen gjort samtidig med presidentvalgkampanjen i USA, som naturlig nok opptok mange, sier Velsand.

Powered by Labrador CMS