Mari Velsand i Medietilsynet
Mari Velsand i Medietilsynet

En av to har sett fake news om korona på nett: – Dessverre ganske vanlig

Både unge og gamle synes det er vanskelig å håndtere falske nyheter, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet.

Publisert

Nesten sju av ti nordmenn har opplevd å komme over informasjon på nett de var i tvil om var sann.

Det viser Medietilsynets nye undersøkelse om kritisk medieforståelse i den norske befolkningen.

– Det er bra at folk har en kritisk tilnærming, men samtidig sier tallene at desinformasjon og falske nyheter dessverre er blitt ganske vanlig, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Samtidig har fire av ti nordmenn har kommet over falske nyheter på nett i løpet av det siste året, og halvparten har sett falske nyheter om koronapandemien på nett.

Tallene i undersøkelsen samsvarer med resultater fra tidligere undersøkelser Medietilsynet har gjort.

Vanskelig for de yngste og de eldste

De yngste og eldste synes det er vanskeligere å håndtere falske nyheter enn resten av befolkningen, ifølge den nye undersøkelsen.

Mens nesten fire av ti blant 25-59-åringene mener de har god kontroll på hva som er falske nyheter, mener kun to av ti av de yngste (16-24 år) og én av ti av de eldste (80+) det samme.

– Tallene viser at det er ekstra viktig å styrke den kritiske medieforståelsen blant de eldste og yngste, sier Velsand.

Og legger til:

– Medietilsynet jobber allerede med tiltak rettet mot disse gruppene, og resultatene fra denne undersøkelsen bekrefter at det er en riktig prioritering.

Fake news på Facebook

Det er færre eldre enn i befolkningen generelt som svarer at de har kommet over falske nyheter på nett det siste året, mens flere yngre sier de har sett flere falske eller usanne nyheter enn resten av befolkningen.

– Det kan skyldes at de eldste i mindre grad er oppmerksomme på at informasjon de kommer over på nettet, ikke nødvendigvis er sann, mens de yngste er mer på nett og derfor blir mer eksponert for usann informasjon, sier Velsand.

Samtidig viser undersøkelsen at Facebook og andre ikke-redaksjonelle nettsteder er de vanligste kildene til falske nyheter.

For eksempel oppga 35 prosent av respondentene å ha sett falske nyheter om korona på Facebook.

Powered by Labrador CMS