Cecilie Asker er redaktør for Aftenposten Kultur
Cecilie Asker er redaktør for Aftenposten Kultur

MENINGER:

Når Hagelien teller kvinner i Aftenposten, bommer hun i sin hovedkonklusjon

«Mellom linjene i sin eksamensoppgave er hun likevel inne på et viktig spor. Det handler om mangfold.», skriver Cecilie Asker.

Publisert Sist oppdatert

Å telle er en populær journalistisk metode. Med god grunn. Tall og statistikk kan gi god og håndfast kildegrunnlag for kritisk og etterprøvbar journalistikk. I sin eksamensoppgave har journalistikkstudent ved UIB, Marthe Hagelien forsøkt seg på nettopp denne øvelsen. Hun har gått gjennom de ti nyeste kulturartiklene publisert i Aftenpostens og telt seg fram til konklusjonen om at kvinner glimrer med sitt fravær i Aftenpostens kulturredaksjon.

Jeg betviler ikke Hageliens regneferdigheter. Men det er lett å havne i telletåken. Skal tellingen ha noe for seg, må den sørge for et mest mulig representativt og sannferdig resultat. Da må utvalget være godt nok.

I forskning kaller man det gjerne reliabilitet og validitet. I journalistikken kaller vi det gjerne kildekritikk og kontroll av opplysninger.

Kulturavdelingen i Aftenposten publiserer mer enn 2000 artikler i året. Med et utvalg på kun ti artikler fra et tilfeldig tidsrom, er muligheten for feilkilder og tilfeldigheter store.

Journalisters hverdag er nemlig ikke den samme fra uke til uke. Noen journalister jobber turnus, noen journalister er på ferie, noen journalister er tatt ut i andre prioriterte prosjekter, noen journalister er syke.

Variablene kan være mange, noe en enkelt telefon til meg, fra Hagelien eller Medier24, kunne oppklart.

Så la meg dele de tørre fakta:

  • Aftenpostens kulturavdeling består av 10 fast ansatte kvinner og 8 fast ansatte menn.
  • Av våre interne fast ansatte anmeldere er 3 kvinner og 2 menn.
  • Av eksterne frilans-anmeldere er 10 kvinner og 12 menn.
  • Av kulturavdelingens eksterne faste spaltister er 3 kvinner og 2 menn.
  • I 2021 totalt utgjorde Aftenpostens lesere av kulturstoff digitalt i gjennomsnitt av 50 % menn og 50 % kvinner.

Kvinneandelen i mediebransjen er noe som er blitt jobbet systematisk og aktivt med de siste 20 årene. Ikke bare i Aftenposten, men i hele mediebransjen. Dette har gitt gode resultater, noe en undersøkelse gjort av MBL (Mediebedriftenes Landsforening) i fjor støtter. Her ser man en tydelig tendens til at det blir stadig flere kvinner i mediebransjen.

I de redaksjonelle virksomhetene og konsernene er nå kjønnsbalansen henholdsvis 47 prosent og 52 prosent kvinnelige ansatte. Denne tendensen er også tydelig blant medieledere.

Generalsekretær i NR, Reidun Kjelling Nybø, kunne nylig slå fast at antall kvinnelige redaktører i Norsk Redaktørforening har økt med 20 prosent de siste 5 årene.

Selv om Hagelien har latt seg blende av tallene i sitt snevre utvalg og dermed bommer med sin hovedkonklusjon, mener jeg likevel hennes jakt på mangfold er viktig.

Poenget med god kjønnsbalanse i redaksjoner er jo ikke at det skal se pent ut på statistikken, men at det å speile samfunnet gjør oss bedre rustet til å utføre vårt samfunnsoppdrag.

Og i et større mangfoldsperspektiv har mediebransjen fortsatt langt igjen. Der kjønnsbalansen jevnt over har nådd akseptable nivå, både blant nyhetsjournalister, meningsjournalister og redaksjonelle ledere, er f eks fortsatt andelen av journalister med flerkulturell kompetanse for lav i de fleste mediehus.

Mangfold i et bredere perspektiv står nå på agendaen hos mange i norsk mediebransje. Ikke bare mangfold av kulturell og etnisk bakgrunn, men også funksjonsnedsettelser, alder, religion og kjønnsidentitet, for å nevne noe.

MBLs mangfoldsundersøkelse fra i fjor viser at 60 prosent av mediehusene i undersøkelsen nå jobber aktivt med å øke mangfold. Det gjelder også i Aftenposten.

For to år siden startet vi opp et Mangfoldsutvalg, som jobber systematisk med innsiktsarbeid, kompetanseheving og tiltak for både produkt og organisasjon.

Dette er arbeid som tar tid. Men det er også viktig at det går i riktig retning. Den progresjonen kan jo fremtidige journaliststudenter bidra til å kontrollere og ettergå.

———————————————-

Dette er en kommentar, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til [email protected].

Powered by Labrador CMS