Bernt Olufsen under årets SKUP-konferanse.
Bernt Olufsen under årets SKUP-konferanse.

Olufsen kritiserer Amedia og Polaris SKUP-fravær: – Uforståelig og dypt beklagelig

Les juryleder Bernt Olufsens tale under SKUP 2021.

Publisert

SKUP er vårens vakreste eventyr i journalistikken. Fjorårets vinner av prisen for Norges beste undersøkende journalistikk ble betegnet som en sliteseier. Jeg tror vi kan si det samme etter årets mønstring av metoderapporter.

Vi har lagt bak oss et arbeidsår som ble veldig annerledes. Gravegrupper og datarom ble erstattet med hjemmekontor, teams og karantene. Begrenset kildepleie. Reisenekt. Arbeidsvilkårene for kritisk og undersøkende journalistikk ble ekstra krevende.

Samtidig ble medienes samfunnsoppdrag med ett viktigere enn noen gang de siste 75 år. Under en pandemi består dette oppdraget av ulike deler: Det gjelder å formidle livsviktig informasjon fra myndighetene til befolkningen. Og ikke minst – kontrollere virkningene av de mest inngripende tiltak som våre myndigheter har iverksatt i fredstid.

SKUP-juryen har i vinter vurdert 40 metoderapporter fra mediehusene. Nesten en fjerdedel av disse handler om håndteringen av Korona-pandemien. Denne uka fikk vi presentert de første konklusjonene til den regjeringsoppnevnte Korona-kommisjonen. Det slår oss raskt at mye av den urett og de mangler som det rapporteres om her, allerede er påpekt gjennom grundig og fortløpende undersøkende journalistikk i flere nyhetsmedier.

Vi har sett mye imponerende arbeid. Fremfor alt har flere redaksjoner utviklet gode løsninger for å holde befolkningen oppdatert om pandemiens utvikling og virkninger på ulike områder.

Statsministeren har skrytt av myndighetenes åpenhet under pandemien. Dette stemmer dessverre ikke helt overens med inntrykket som metoderapportene til SKUP etterlater. En koordinert innsamling av data og utviklingstrekk er fortsatt mangelvare i stat, fylker og kommuner. De journalistiske undersøkelser forblir en innsynskamp mot byråkratiet i alt for stor grad.

Etter første halvår konstaterte f. eks. Aftenposten at antall innsynsbegjæringer via Elinnsyn var økt med 16 prosent, samtidig som en million færre dokumenter var journalført i samme periode. Vi forstår at det kan bli mye armer og bein i håndteringen av en pandemi. Likefullt er det utillatelig å holde vesentlig informasjon unna de offentlige journaler.

Enkelte redaksjoner har opplevd hundrevis av avslag på sine begjæringer om innsyn i pandemihåndteringen. Taushetsplikt og intern saksbehandling topper listen over begrunnelser, men det er forstemmende å registrere at hensynet til rikets sikkerhet også tas i bruk for å hindre at befolkningen får innsyn. Og det er lite imponerende å se at statens regionale forvaltningsorganer har høyst ulike oppfatninger om hvorvidt et innsynskrav er berettiget.

Det er godt å se at SKUP-journalistene hittil ikke er vaksinert mot gravende undersøkelser i pandemiens kjølvann. Likevel skulle vi ønske at mange redaksjoner hadde gravd dypere og delt sine funn med offentligheten. I bunken av metoderapporter glimrer mange lokalaviser med sitt fravær. Det er uforståelig og dypt beklagelig hvis landets store lokalavis-konsern, som Amedia og Polaris, ikke ser verdien av å satse sterkere på undersøkende journalistikk. De siste årene har jo bevist at graveprosjekter er bestselgere av abonnement.

Selv om mønstringen til SKUP preges mye av de fem-seks største redaksjonene, som også har stor tilgang på datakraft, ligger det mye god læring i metoderapportene fra lokalaviser. SKUP handler som kjent om å dele journalistisk metode. Og det kritiske samfunnsoppdraget er ikke mindre for små enn for store redaksjoner.

SKUP-juryen forsøker alltid å løfte fram gode eksempler på viktig, lokal gravejournalistikk. Det vil vi også gjøre i år. Men størrelse og utstyr er ikke i seg selv et kriterium som juryen anerkjenner. Vi legger hovedvekten på nyhetsverdi, ny og kreativ metode, egne undersøkelser og motstand – konsekvens. Dette er kriterier som passer for både liten og stor.

Det viktigste er og blir vår evne til å stille kritiske spørsmål og søke svar gjennom gode kilder, egne undersøkelser og tilgjengelig dokumentasjon. Det vil dere snart se gjelder flere av de arbeider som juryen i år velger å premiere.

Powered by Labrador CMS