Et knippe journalister avbildet på en pressekonferanse på Stortinget tidligere i år.
Et knippe journalister avbildet på en pressekonferanse på Stortinget tidligere i år.

Over halvparten av medie­bedriftene er misfornøyd med sitt flerkulturelle mangfold

– Her har vi en vei å gå som bransje, sier MBL-direktøren om årets mangfoldsundersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Kun 13 prosent av mediebedriftene mener de har høy grad av flerkulturelt mangfold, mens andelen kvinner i mediebransjen øker litt.

Det viser rykende ferske tall fra Mediebedriftenes landsforening (MBL) sin mangfoldsundersøkelse 2021.

– Undersøkelsen viser at bransjens bevisste satsning på bedre kjønnsbalanse gir resultater, og nå sier også mange mediebedrifter at de vil vektlegge flerkulturelt mangfold i større grad. Dette er positivt, men også naturlig: Her har vi en vei å gå som bransje og her kan vi samarbeide om gode tiltak, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL.

Rapporten viser at det nå er 43 prosent kvinner i mediebransjen, en fremgang på 1 prosentpoeng med året før.

Men over halvparten av mediebedriftene sier de er lite tilfredse med det flerkulturelle mangfoldet.

60 prosent av mediebedriftene svarer samtidig at de har satt flerkulturelt mangfold på dagsordenen.

Utvidet til mangfold

MBLs mangfoldsundersøkelse for 2021 rapporterer på kjønnsbalanse og flerkulturelt mangfold/flerkulturell kompetanse.

Undersøkelsen er gjennomført blant alle MBLs medlemsbedrifter og NRK. Den gjennomføres nå for tredje gang, men nytt av året er utvidelsen fra kjønnsbalanse til mangfold.

Undersøkelsen peker på at det er distribusjonsselskapene som er best på mangfold.

Halvparten av distribusjonsbedriftene oppgir altså at de i stor grad jobber med å øke det flerkulturelle mangfoldet, og hele 69 prosent av alle virksomhetene innen distribusjon, oppgir at de har høy grad av dette.

Svært lavt nivå av mangfold

I de resterende virksomhetstypene, er det svært lavt nivå av flerkulturelt mangfold.

Selv om det er få totalt sett som i stor grad jobber med å øke det flerkulturelle mangfoldet, sier 60 prosent av mediebedriftene i undersøkelsen at de har ambisjoner om å bli bedre på dette.

Undersøkelsen viser at virksomheter som har ambisjoner om å øke mangfold av kjønn, også har ambisjoner om å øke mangfold av flerkulturelt mangfold og kompetanse.

Powered by Labrador CMS