Per Axel Koch, Polaris Media.
Per Axel Koch, Polaris Media.

Driftsresultatet halvert for Polaris Media: Gjør flere tiltak

Konsernsjef Per Axel Koch er ikke tilfreds med resulatet i første kvartal.

Publisert Sist oppdatert

Fredag la Polaris Media frem kvartalstallene for første kvartal i år.

Driftsresultatet (EBITDA) justert for engangseffekter endte på 22 millioner kroner. Det er en nedgang på 32 millioner målt mot første kvartal i fjor. Resultatnedgangen skyldes reduserte annonseinntekter og økte kostnader, skriver konsernet.

– Vi er ikke tilfredse med konsernets finansielle resultater i første kvartal, og har iverksatt flere tiltak som vil gi effekt fremover. Samtidig som vi tilpasser kostnadene, opprettholder vi viktige satsinger som skal gi oss vekst og ytterligere styrke vår posisjon, sier konsernsjef Per Axel Koch.

For den norske delen av konsernet endte EBITDA på 16 millioner kroner, ned fra 32 millioner i samme kvartal i fjor. De hadde en svak nedgang i inntektene, fra 463 millioner kroner til 454 millioner.

Det var særlig annonseinntekter fra papiravisene som sviktet i første kvartal. Noe av nedgangen ble kompensert av økte brukerinntekter.

– Vi har en langsiktig satsing på å styrke det digitale tilbudet vårt, og vi ser at en stadig større andel av abonnementsmassen er heldigitale, sier Per AxelKoch.

Konsernet har allerede iverksatt kostnadsbesparende tiltak som gradvis vil gieffekt i 2023 og 2024, inkludert bemanningsreduksjon tilsvarende 94 årsverk.

Mediehusene har også innført flere kostnadstiltak som har resultert i en lavkostnadsvekst i kvartalet. Konsernet vil jobbe med å redusere kostnadene betydelig i papirverdikjeden gjennom frekvensvurderinger, tilpasning av drift og mulige strukturelle endringer.

– Mediehusene våre spiller en viktig rolle både i Norge og Sverige og er en bærebjelke i demokratiet. Vårt samfunnsoppdrag er viktigere enn noen gang for åsikre demokratiske grunnverdier som ytringsfrihet og pressefrihet, fortsetter Koch.

Powered by Labrador CMS