Per Magne Tveiten, konsernsjef i Mentor Medier.
Per Magne Tveiten, konsernsjef i Mentor Medier.

Mentor Medier øker omsetningen i første halvår

Konsernet øker både i omsetning og i digitale abonnenenter.

Publisert Sist oppdatert

Mentor Medier har nær doblet resultatet i 1. kvartal fra 2020 til 2021. Det viser rapporten for første halvår 2021.

Omsetningen i første halvår har økt fra 185,8 millioner kroner, til 217,6 millioner kroner. Det er en økning på 17 prosent.

Konsernet har i 2. kvartal en omsetning på 131,5 millioner kroner og et resultat før skatt på 5,2 millioner kroner. I samme periode i 2020 var omsetningen 112,8 millioner kroner, og et resultat før skatt på 6,9 millioner.

I kvartalsrapporten påpeker konsernet at økningen både i på kvartal og halvår i hovedsak skyldes oppkjøpet av Morgenbladet.

Konsernsjef Per Magne Tveiten sier at konsernet fremdeles har god vekst i digitale abonnement.

– Den rene digitale andelen har kjøt fra 25 prosent ved utgangen av første halvår i 2020 til 32 prosent ved utgangen av første halvår 2021. I tillegg kommer ulike typer kombinasjonsprodukter.

Totalt har konsernet ved utgangen av 2. kvartal omlag 88.000 abonneneter.

Annonseinntektene (ikke inkludert Morgenbladet hadde en nedgang på 0,1 millioner kroner mot samme periode i fjor.

Konsernets eiendeler har en balanseført verdi på 368,3 millioner kroner per 2. kvartal. Egenkapitalen i konsernet er bokført til 231,9 millioner kroner. Dette er en økning fra 180,1 millioner kroner per 2. kvartal 2020. Økningen skyldes salget av egne aksjer til Polaris Media, samt opptjent egenkapital i perioden.

I mars i år kjøpte Polaris Media 12 prosent av aksjene i Mentor Medier. Mentor Medier hadde en aksjepost på̊ 17,8 prosent egne aksjer, og det er en del av denne aksjeposten som ble solgt til Polaris Media.

Amble Investment AS v/Odd Reidar Øie kjøpte i mai 634.200 aksjer i Mentor Medier AS fra Mushom Invest AS. Etter transaksjonen eier Amble Investment 981.353 aksjer i Mentor Medier, i tillegg til at Odd Reidar Øie eier 106.299 aksjer. Til sammen utgjør dette 18,9 prosent av aksjekapitalen.

Powered by Labrador CMS