Medietilsynets Mari Velsand forklarer hvorfor Nett.no ikke får støtte, mens Kyst og Fjord gjør det.
Medietilsynets Mari Velsand forklarer hvorfor Nett.no ikke får støtte, mens Kyst og Fjord gjør det.

DEBATT:

Nett.no kan ikke sammenlignes med Kyst og Fjord

«Avisen Nett.no fikk nylig avslag for tredje gang på søknad om produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier. Begrunnelsen er at avisen ikke oppfyller kravet i forskriften om tematisk bredde.», skriver Mari Velsand.

Publisert


Selv om en avis ikke oppfyller alle krav i forskriften, kan Medietilsynet gi dispensasjon, slik at publikasjonen likevel kan få støtte. I denne saken vurderte vi at det ikke er grunnlag for dispensasjon. Nett.no dekker både tematisk og geografisk et begrenset område. Medietilsynet vurderer at det ville vært i strid med støtteordningens formål – som er å stimulere den brede journalistiske dekningen og en god nyhetsproduksjon over hele landet, å gi dispensasjon i denne saken.

Redaktør Kjetil Haanes i Nett.no viser i sitt innlegg i Medier24 12. november til lokalavisen Kyst og Fjord, som kom inn i støtteordningen i 2013. Avisen fikk dispensasjon etter dagjeldende forskrift, selv om avisen ikke fylte kravene om å være en lokalavis (kriterier er at minst halvparten av opplaget komme ut i utgiverfylket). Avisen fylte alle andre krav, inkludert innholdskravene.

Medietilsynet ga dispensasjonen etter en konkret vurdering, og kom til at dispensasjonen støttet opp om støtteordningens formål. Kyst og Fjord fikk dispensasjon fordi det ble vurdert at avisen ga de minste utkantene i et avgrenset område en viktig og ny stemme, i tillegg til at avisen holder til innenfor tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. Det kan være verdt å nevne at avisen også av Landslaget for lokalaviser (LLA) blir betegnet som en lokalavis (LLA ga Kyst og Fjord prisen for årets lokalavis tidligere i år.)

Medieklagenemnda har også vurdert saksbehandlingen av Nett.no opp mot saksbehandlingen av Kyst og Fjord, og kom fram til at det ikke foreligger usaklig forskjellsbehandling i sakene. Nemnda la vekt på at Kyst og Fjords dispensasjon blant annet var begrunnet i at publikasjonen er etablert innenfor tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. Nett.no er ikke innenfor samme tiltakssone som Kyst og Fjord. Medieklagenemnda mente derfor at bakgrunnen for dispensasjonen til Kyst og Fjord ikke kunne sammenlignes med situasjonen for Nett.no.

I likhet med Medietilsynet, var Medieklagenemnda klar på at all saksbehandling må tilpasses den enkeltes sak, og være knyttet til det konkrete saksforholdet i den konkrete saken. Dette er særlig relevant i de sakene der dispensasjon vurderes, ettersom det følger av bestemmelsen selv at en dispensasjon skal baseres på en konkret vurdering. Det betyr at dersom det innvilges dispensasjon i en konkret sak, har denne saken normalt liten overføringsverdi til neste sak.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til [email protected].

Powered by Labrador CMS