Klassekampen
Klassekampen

Disse får pressestøtte i år: Klassekampen får mest

Medietilsynet har fordelt årets produksjonstilskott til avisene: Klassekampen får mest støtte, størst auke for Dagsavisen.

Publisert Sist oppdatert

Rettelse: I etterkant av publisering denne saken har Medietilsynet opplyst om at det var store feil i listen.

Tallene i denne saken er nå korrigert.

Støtta i år auka med tolv millionar kroner frå 2020 på grunn av justering for pris- og lønnsvekst. Totalt får 148 aviser støtte i år, av dei er fem nye mottakarar.

Se hele listen nederst i saken

Dagsavisen får over 6,2 millionar kroner meir i støtte etter at Demokraten og Rogalands Avis ble slått saman med Dagsavisen i 2020. Dagsavisen, Demokraten og Rogalands Avis reknas difor som ei avis, med eitt felles opplag. Dagen aukar støtta med nær 2,2 millionar kroner, eller 14 prosent frå 2020. Også Medier24 får ein betydeleg auke i støtta.

– Medier24 kom inn i støtteordninga i fjor og har i år nesten dobla støtta, frå nær 1,8 millionar kroner i 2020 til 3,4 millionar kroner i år. Årsaka til auken er opplagsvekst, både for Dagen og Medier24, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Dei ti største: Dagsavisen aukar mest, mens Morgenbladet får størst reduksjon i støtta

Klassekampen får også i år mest støtte, med nesten 42 millionar kroner i tilskott.

Av dei ti største avisene aukar Dagsavisen støtta mest både prosentvis og i reine tal, mens Morgenbladet får størst prosentvis reduksjon. Morgenbladet mistar nesten 11 prosent av støtta på grunn av opplagsnedgang. Det svarer til ein reduksjon på litt over 1,3 millionar kroner.

Nesten 220 millionar kroner av støtta går til dei ti største mottakarane. Dette er avisene som får mest i produksjonstilskott i 2021:

Fem nye aviser får støtte i år – Nidaros blant dei ti største støttemottakarane

Fem nye aviser kvalifiserer for å få støtte i år: Nidaros, Varden, Karmøynytt, Stord24, Nidaros og Subjekt.

– Nidaros er blant dei ti største støttemottakarane, med litt over åtte millionar kroner i tilskott. Det høge beløpet kjem av at avisene får støtte som nummer to-avis i Trondheim, seier Velsand.

Dei lokale nettavisene Nidaros, Karmøynytt og Stord24 får høvesvis 8,3 millionar, 1,2 millionar og 825 000 kroner i støtte, mens lokalavisa Varden og nisjeavisa Subjekt får høvesvis 3,1 millionar og 1,2 millionar kroner i støtte.

Medietilsynet har konkludert med at den regionale nettavisa Nett.no, som dekker nærings- og samfunnsliv i Nordfjord og på Sunnmøre, og dei lokale nettavisene Bodø Nu og Vefsn No, ikkje kvalifiserte for produksjonstilskott fordi publikasjonane ikkje oppfylte krava.

To aviser forsvann ut av støtteordninga i 2021. Lokalavisa Møre-Nytt fekk avslag på søknaden om tilskott fordi avisa ikkje oppfylte reglane om kor mykje det er lov å ha i overskott, mens lokalavisa Vestnytt hadde for stort opplag.

Powered by Labrador CMS