VG mister lesere - Dagbladet og TV 2 tar innpå - her er lesertallene

Etter historisk høyt nivå i første kvartal, går lesertallene ned i andre kvartal. VG faller under to millioner.

Publisert

Torsdag ble de ferskeste lesertallene fra andre kvartal lagt frem av Mediebedriftenes Landsforening (MBL). De viser at 81 prosent leser minst én avis digitalt eller på papir daglig.

VG er fremdeles størst med en daglig dekning på 1,9 millioner, men har en nedgang på omlag fem prosent fra samme periode i fjor. På andreplass ligger NRK med 1,4 millioner, som er en svak økning på 0,32 prosent. Dagbladet og TV 2 øker begge med henholdsvis 4,5 prosent og 5,1 prosent.

Se hele listen nederst.

– At 8 av 10 hver dag bruker innhold fra norske redaksjonelle medier, viser at mediene er en viktig del av folks hverdag og at nordmenn fortsatt er aktive nyhetsbrukere, sier Randi S. Øgrey, adm. dir i MBL.

Samtidig melder Kantar at det aldri har vært målt flere avistitler, noe som viser behovet for dokumentasjon i bransjen. Det store flertallet bruker i dag nettaviser for å holde seg oppdatert og 73 prosent av befolkningen leser daglig innhold fra norske nettaviser.

Leserne tar med seg den digitale bruken overalt hvor de går, og nærmere 70 prosent av konsumet skjer nå via mobilen.

Bruk av medieinnhold på mobil har en vekst på to prosent det siste året, mens lesingen via PC og nettbrett går tilbake. Total digital dekning går dermed forsiktig fram med 0,5 prosent fra andre kvartal 2021 til andre kvartal i år, og vi opplever med det en utflating i den digitale veksten for norske nyhetsmedier.

– Den digitale bruken ser ut til å stabilisere seg mer på nivå med det vi så før pandemien. Pandemien er over, folk er tilbake på kontoret og følger ikke nyhetsbildet like tett fra time til time, slik det har vært i store perioder de siste årene, sier Øgrey.

Tilbakegangen for papiravisene fortsetter og samlet går papiravisene tilbake med 8,6 prosent i perioden. Likevel leser 31 prosent av befolkningen fortsatt minst én papiravis en gjennomsnittlig dag.

Det er likevel tre aviser som har fremgang på papir. Budstikka øker med 10,6 prosent, mens Finanasavisen og Klassekampen øker med henholdsvis 4,2 prosent og 2,5 prosent.

Nedgangen er jevn på tvers av ulike aviskategorier, men vi ser et unntak for nisjeavisene, som med en nedgang på 5,4 prosent, går noe mindre tilbake i perioden.

Totalt sett opplever flere av mediehusene nå en tilbakegang, og de redaktørstyrte mediene møter konkurranse fra blant annet strømmetjenestene i kampen om folks tid.

Den digitale avislesingen er i dag på nivå med bruk av strømmetjenester i befolkningen, hvor ca. 7 av 10 daglig benytter seg av de målte strømmetjenestene. Til sammenligning ser 63 prosent på norske TV-kanaler daglig, 58 prosent lytter til radio, og 18 prosent lytter til podkast.

-Selv om enkelte titler kan vise til sterk digital vekst det siste året, opplever flertallet nå en tilbakegang. Om dette er tegn på naturlige svingninger i markedet etter år med pandemi, eller starten på en mer omfattende trend er ennå for tidlig å si, sier Øgrey.

I statistikken fra MBL står VG oppført med en nedgang på åtte prosent fra samme periode i fjor.

MBL opplyser at i en periode i Q2/Q3 i 2021 ble en mindre andel nettbrett-trafikk på VG Mobil talt dobbelt (både som nettbrett- og mobiltrafikk). Dette gjør at det reelle tallet for VG er en nedgang på omlag 4-5 prosent.

Powered by Labrador CMS