Ansvarlig redaktør i avisa Sør-Trøndelag, Anders Morgen
Ansvarlig redaktør i avisa Sør-Trøndelag, Anders Morgen

Avisa Sør-Trøndelag ikke felt for sak om døde kuer

Klager mener saken aldri burde vært skrevet og klagde avisen inn på ni forskjellige punkter. PFU mener likevel at avisen går helt fri.

Publisert Sist oppdatert

Avisa Sør-Trøndelag var klaget inn for å ha skrevet en sak om to kviger som hadde rømt til skogs. To av dem døde etter å ha gått ute en vinter. En turgåer som hadde tatt et bilde av den ene døde kviga, mente dyret trolig hadde sultet i hjel.

– Jeg forstår at det er en påstand som rammer hardt, men jeg synes klager kommer godt til orde, sier Gunnar Kagge.

Stein Bjøntegård mener dog at påstanden fra turgåeren om at dyret hadde sultet ihjel er på grensen til å ikke være innenfor.

– Det blir for strengt å felle. Men jeg har skrevet "samlet vurdering?" i notatene mine, for det er på kanten til noe, når man kommer med en slik beskyldning, sier han.

– For meg er det ikke opplagt at det er en sterk påstand. Det legges på turgåeren, og senere står det "trolig har kviger sultet ihjel", sier Ingrid Rosendorf Joys.

– Åpenbar trist sak

I artikkelen fortalte bonden om arbeidet med å få hjem kvigene, og varslingsrutiner når dyr blir borte. Mattilsynet uttalte at de ikke kom til å følge opp saken.

Klager er bonden og den ene eieren av de døde kvigene. Bonden reagerer på at saken er omtalt i et sakskompleks om Mattilsynet, siden dette ikke er eller har vært en sak for tilsynet. Klager mener derfor at artikkelen aldri burde ha vært skrevet.

« På tross av faktaopplysninger fra oss spekulerer artikkelen selv og via en kilde i at kvigene har fått for lite mat og har sultet i hjel som følge av dette. Dette er rett og slett sjikane som skader oss som bønder.», skriver bonden i klagen.

– Det er litt uklart for meg hva klager har blitt forelagt for klager, og for meg er dette en samlet vurdering, sier PFU-leder Anne Weider Aasen.

Det er et samstemt utvalg som mener saken er innenfor presseetikken, og at avisen går fri.

– Dette er en balansert og god sak, på tross av omstendighetene, sier Ingrid Rosendorf Joys.

Klaget på ni punkter

Bonden har klaget inn avisen på punkt 3.1, 3.2, 3.3 om identifisering, korrekte opplysninger og premisser, og 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Klager peker også på flere punkter, bla VVP 4.1, 4.4, 4.10, da klager mener at «overskriften sammen med bilde av et kadaver, er et klart tilfelle av «clickbait» som ikke er ulovlig men utrolig smakløst».

Også VVP 4.2 og 4.13 er klaget inn.

Avisa Sør-Trøndelag avviser brudd på god presseskikk. Det opplyses at avisa tok kontakt med klager og ga «beskjed om at jeg ville skrive en sak om det som hadde skjedd med kvigene, og sette det i relasjon til Mattilsynets manglende ressurser til å følge opp både slike og andre saker som omhandler dyrevelferd.».

Avisen legger ved korrespondanse som den mener bekrefter at klager var klar over at det ville bli publisert en sak om de døde kvigene. Avisa viser for øvrig til flere artikler, som ble publisert samtidig, både i papir og også lenket til på nett.

Avisa Sør-Trøndelag skriver at det er utvist aktsomhet i publiseringen. «Etter å ha lest klagen, ser jeg fortsatt ingen faktafeil. Vi har strukket oss langt for å unngå identifisering, ved blant annet å unnlate å nevne kommunenavn. I den grad ekteparet føler seg identifisert, så snakker man i så fall om en meget begrenset geografi som omfatter naboer og bekjente.»

Powered by Labrador CMS