Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

DEBATT:

En pengespillov for ansvarlig pengespill­politikk

«I dag har vi lagt fram et forslag til ny pengespillov for Stortinget. Dette er en milepæl i regjeringens arbeid for å motvirke spilleproblemer og sikre ansvarlige pengespill», skriver kulturminister Abid Raja.

Publisert

Med denne loven legger vi oss på en hardere linje enn før.

Hvorfor? Fordi vi har fått nok.

Vi har fått nok av utenlandske spillselskaper som ikke respekterer norsk lov, og som ikke opererer med ordentlige ansvarlighetstiltak. Vi har fått nok av at disse selskapene oppfordrer nordmenn til å spille seg pengelens, og til å ta opp forbrukslån for å spille enda mer. Og vi har definitivt fått nok av slitsom og aggressiv pengespillreklame.

Jeg mener at pengespillpolitikken, i likhet med andre politikkområder som berører aktivitet som kan føre til avhengighet, må sette hensynet til dem som kan falle inn i avhengighet først. Spillavhengighet er ekstremt alvorlig og ødelegger liv, familier og vennskap.

Derfor viderefører og styrker den nye loven enerettsmodellen, som gir Norsk Tipping og Norsk Rikstoto enerett til å tilby de fleste former for pengespill i Norge. Loven medfører en sterkere statlig kontroll med enerettstilbyderne, samtidig som den tydeliggjør at det er forbudt å tilby eller markedsføre pengespill uten tillatelse.

I tillegg gis Lotteritilsynet nye virkemidler for å avdekke ulovlig pengespillvirksomhet, og flere effektive sanksjonsmidler for å slå ned på selskaper som ulovlig retter sine pengespill mot det norske markedet. Vi foreslår også å bevilge en større andel av spillemidlene til tiltak mot spillavhengighet.

Loven innfører også nye plikter for de aktørene som har tillatelse til å tilby pengespill i Norge. Nå vil alle pengespilltilbydere i utgangspunktet måtte innføre nødvendige tiltak for å forebygge spilleproblemer og kriminalitet. Det innføres også et generelt forbud mot å tilby spill på kreditt, for å motvirke gjeldsproblemer knyttet til pengespill. Med den nye loven vil det dessuten bli straffbart å rette markedsføring for pengespill direkte mot personer som har reservert seg mot dette hos pengespilltilbyderen. Det blir også straffbart å markedsføre pengespill mot barn.

Flere av selskapene som retter sine pengespilltilbud ulovlig mot Norge er børsnoterte, og vil alltid ha et press på seg for å for å maksimere fortjenesten. Derfor er det ikke interessant for dem å innføre ansvarlighetstiltak som går for mye utover omsetningen. I stedet kjører de på med VIP-bonuser og gratis-spins for å få sine «beste» kunder til å tape enda mer.

Norsk Tipping, derimot, er et statseid selskap med et klart samfunnsoppdrag om å tilby ansvarlige spill som er egnet til å lede spillingen inn i regulerte og ansvarlige former. I stedet for å oppfordre storspillere til å spille enda mer, ringer Norsk Tipping opp kunder som viser tegn på problematisk spilleadferd, for å gjøre dem bevisst på sitt eget spilleforbruk. Inntjening til gode formål er nemlig kun et sekundært formål for de norske enerettstilbyderne, da hensynet til å forebygge spilleproblemer og sikre ansvarlighet alltid kommer først. Dette er også tydelig reflektert i den nye pengespilloven.

Den nye loven er en milepæl, men den er samtidig bare et av mange tiltak som har blitt gjennomført på pengespillfeltet den senere tiden.

Betalingsformidlingsforbudet, som pålegger norske banker å stanse transaksjoner til og fra ulovlige pengespill, er styrket og effektivisert. Falske påstander om at Lotteritilsynet har presset banker til å terminere kundeforhold uten rettsgrunnlag har spredd seg helt til Stortinget, og vitner om viljen den internasjonale pengespillobbyen har til å stikke kjepper i hjulene for vårt arbeid.

Heldigvis viser tallene oss at forbudet fungerer svært godt. De utenlandske spillselskapenes omsetning går ned, Norsk Tipping kanaliserer bedre, og flere utenlandske spillselskaper trekker seg ut fra det norske markedet. I sine kvartalsrapporter viser utenlandske spillselskaper konkret til betalingsformidlingsforbudet som forklaring på hvorfor det går dårlig med dem i det norske markedet.

I tillegg har vi med virkning fra 1. januar gitt Medietilsynet nye verktøy for å stanse reklame for ulovlige pengespill. Vi ser allerede en stor nedgang i annonseringen fra utenlandske pengespillselskaper, spesielt på TV. Her har totalsummen som utenlandske spillselskaper bruker på norsk markedsføring blitt nesten halvert det siste året. Og dette er før vi har rukket å se den fulle effekten av lovendringen.

Det skjer ting på pengespillfeltet i Norge. Lovgivningen virker. Dette er et direkte resultat av en målrettet og vellykket politikk på området.

Og jeg kan love at vi skal fortsette å føre en streng linje. For det første skal vi stille høye krav til dem som har tillatelse til å tilby pengespill. For med en rett til å tilby pengespill, følger det samtidig et stort ansvar for å sikre at disse spillene tilbys innenfor ansvarlige rammer. For det andre skal vi gjøre det enda vanskeligere å tilby pengespill ulovlig i det norske markedet. Til sammen vil vi få en bedre og tryggere pengespillpolitikk, som fortsatt setter ansvarlighet foran profitt.

Powered by Labrador CMS