Reglene for sponsing av radioprogrammer i kringkastingsloven sier hvordan en sponsor kan identifiseres og hvilke typer program som ikke kan sponses.
Reglene for sponsing av radioprogrammer i kringkastingsloven sier hvordan en sponsor kan identifiseres og hvilke typer program som ikke kan sponses.

To radiokanaler brøt regler om sponsing

Medietilsynet fant to brudd på reglene om sponsing i radioprogrammer på kanalene Radio Norge og P7 Kristen Riksradio.

Publisert

– Radio Norge brøt reglene om hvordan sponsor kan identifiseres da kanalen informerte om sponsors telefonnummer. P7 Kristen Riksradio fikk sponset nyhetsprogram, noe som ikke er lov, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

– Gir mulighet til å være ekstra årvåken

Reglene for sponsing av radioprogrammer i kringkastingsloven sier hvordan en sponsor kan identifiseres og hvilke typer program som ikke kan sponses.

Hensikten er å gjøre lytterne oppmerksomme på at eksterne aktører har bidratt økonomisk til produksjonen eller sendingen av programmet.

Sponsoridentifisering er altså noe annet enn reklame, og det er derfor begrenset hvor mye sponsor kan profilere seg og sin virksomhet gjennom identifiseringen.

– Opplysningen om at programmet er sponset skal gi lytterne mulighet til å være ekstra årvåkne med tanke på programmets redaksjonelle innhold, sier Sekkelsten.

To av ni brøt reglene

Medietilsynet førte tilsyn med P4, Radio Norge, Elverumsradioen, Radio Metro, Radio 102, PTRO, Radio Folgefonn, Jærradioen og P7 Kristen Riksradio ved å høre på et utvalg av kanalenes morgen- og ettermiddagssendinger før sommeren.

Tilsynet avdekket at to av radiokanalene brøt regelverket om sponsing av programmer i kringkastingsloven § 3-4. Medietilsynet kan ilegge sanksjon i form av advarsel eller gebyr ved brudd på regelverket.

– Siden det er første gang Radio Norge og P7 Kristen Riksradio bryter reglene for sponsing, velger vi å informere kanalene skriftlig om funnet fremfor å gi dem en sanksjon. Samtidig ber vi kanalene straks om å innrette seg etter reglene, sier Sekkelsten.

Powered by Labrador CMS