Statsbudsjettet: Øker støtten til medietilsynet og samiske aviser

NRK får 123 millioner kroner mer på neste års statsbusjett, mens pressestøtten øker med 11 millioner.

Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres

Medietilsynet og samiske aviser får økt støtte på neste års statsbudsjett.

Det ble klart da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett 2022.

Den direkte mediestøtten økes også, fra 428,5 millioner kroner, til 443 millioner.

«Regjeringen foreslår å videreføre de økonomiske rammene som Stortinget har satt for den direkte mediestøtten og NRK for perioden 2020–2022. Det foreslås å bevilge 443 mill. kroner til ordningene under den direkte mediestøtten og at tilskuddet til NRK settes til 6 002 mill. kroner (ekskl. tilskudd til merverdiavgift).», heter det i kulturdepartementets budsjett.

Produksjonstilskuddet foreslås økt til 380 millioner kroner.

Det er en økning på 123 millioner kroner, fra 5 879 mill i fjor.

Det foreslås også å øke tilskuddet til samiske aviser med 2,7 mill. kroner som følge av at en ny aktør er kvalifisert for tilskudd fra ordningen.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Medietilsynet med 2,5 mill. kroner, opp fra 153 millioner kroner, til tiltak som skal bidra til å styrke den kritiske medieforståelsen i befolkningen, særlig blant sårbare grupper.

Departementet skriver også at tilskuddet til TV 2 videreføres i henhold til avtalen, og budsjettforslaget er basert på at statens økonomiske forpliktelser kan beløpe seg på inntil 135 mill. kroner i 2022.

Powered by Labrador CMS