Mediebarometeret

Etterlengtet opptur for papiravisene: De tre siste månedene viser faktisk vekst i reklamekjøpene

Internett har nok fortsatt kommet for å bli. Men reklamemarkedet bærer bud om en viss konsolidering.

Publisert

Dette er kanskje overskriften du ikke vil tro på, men den er faktisk sann:

Mediebyråenes «mediebarometer» viser nemlig en uventet liten opptur for dagspressen, og nå det er det ikke bare et kortvarig fenomen for «enkeltmåneder».

I juli, juni og august var byråenes samlede reklamekjøp i dagspresse på drøyt 125 millioner kroner. Tilsvarende måneder i fjor var omsetningen på 124 millioner kroner.

Byråkjøp for «dagspresse» 2017 2016  
September 53 722 55 077 -2,5 %
August 45 888 42 945 6,9 %
Juli 25 653 26 434 -3,0 %
  125 263 124 456 0,6 %

Vi snakker i realiteten om en vekst som er så liten at det er status quo, men dette er da også for en reklamekanal som de siste årene jevnt over har tapt 25 prosent.

Etter tre gode måneder er imidlertid falltakten så langt i år redusert til «bare» 15,2 prosent.

Hvilket likefullt er nok til at dagspressens andel av markedet er nede i 6,4 prosent så langt i år, mot 7,9 prosent i fjor, og godt over 10 prosent for bare få år siden.

 

MEDIEBAROMETERET: Per september 2017 (9 mnd)

  I år I fjor Endring Andel 2017
Internett 2 338 007 2 127 593 9,9 % 34,0 %
Display 549 724 606 296 -9,3 % 8,0 %
Mobil/tablet 157 740 200 393 -21,3 % 2,3 %
Programmatisk/Nettverk 543 894 490 421 10,9 % 7,9 %
Sosiale medier 439 169 325 633 34,9 % 6,4 %
Søk 422 863 332 689 27,1 % 6,2 %
Video 224 617 172 161 30,5 % 3,3 %
TV 2 631 416 2 526 396 4,2 % 38,3 %
Radio 279 498 275 958 1,3 % 4,1 %
Kino 78 704 63 986 23,0 % 1,1 %
Utendørs/plakat 401 042 306 639 30,8 % 5,8 %
Dagspresse 443 065 522 415 -15,2 % 6,4 %
Ukepresse/magasiner 75 762 94 170 -19,5 % 1,1 %
Fagpresse 21 562 21 440 0,6 % 0,3 %
DM 570 567 581 354 -1,9 % 8,3 %
Andre medier 30 840 59 665 -48,3 % 0,4 %
Sum medieomsetning 6 870 463 6 579 616 +4,4 %

 

Om Mediebyråforeningens mediebarometer:

  • Månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen.
  • Tallene viser den delen av reklameomsetningen som går gjennom mediebyråene, rundt halvparten av det totale reklamemarkedet. 

Følgende mediebyråer rapporterer til statistikken:

  • Medlemmer av Mediebyråforeningen: Carat Norge AS, Futatsu AS, IUM AS, Maxus Communications AS, MEC Norway AS, MediaCom AS, MediaPlus AS, Mindshare Norway AS, OMD AS, Phd AS, RED Media Consulting AS og Vizeum Norge AS.
  • Andre: In-Sight AS, Starcom og ZenithOptimedia (Vivaki Norway AS)

Internett er nok også kommet for å bli, og kan samlet vise til en vekst på 9,9 prosent så langt i år.

Men er det tegn i tiden til en liten konsolidering på gang?

Realitetsorientering, var et av budskapene i ANFOs Den store annonsørundersøkelsen forrige uke.

Den realitetsorienteringen synes kanskje på mediebyråenes omsetningstall. I september var veksten for gruppen internett på bare 4,7 prosent. Etter en august på 2 prosent.

Den enorme veksten til sosiale medier har også tatt noe av, og var i september på «bare» 27,4 prosent målt mot samme måned i fjor.

Søk og programmatisk vokser også saktere. Den digitale kategorien som nå har mest fart er online video - i september med en vekst på hele 48,3 prosent.

 

MEDIEBAROMETERET: Omsetning i september (1 mnd)

  Sep 2017 Sep 2016 Endring
Internett 278 931 266 326 4,7 %
Display 62 735 79 014 -20,6 %
Mobil/tablet 16 558 22 653 -26,9 %
Programmatisk/Nettverk 62 213 55 468 12,2 %
Sosiale medier 56 515 44 348 27,4 %
Søk 52 040 45 370 14,7 %
Video 28 870 19 473 48,3 %
TV 340 439 347 013 -1,9 %
Radio 33 038 26 580 24,3 %
Kino 10 054 7 884 27,5 %
Utendørs/plakat 51 699 42 496 21,7 %
Dagspresse 53 722 55 077 -2,5 %
Ukepresse/magasiner 11 265 13 206 -14,7 %
Fagpresse 2 969 3 682 -19,4 %
DM 60 867 64 459 -5,6 %
Andre medier 2 538 4 121 -38,4 %
Sum medieomsetning 845 522 830 844 1,77 %

 

En faktor her er kanskje utsolgte TV-kanaler som taper seere (og varelager) som en stein. Høyere priser gir fortsatt vekst i omsetningstallene for 2017, men i september isolert sett var det en liten nedgang.

De utsolgte TV-kanalene gir seg utslag i fortsatt vekst for utendørs, kino - og radio, som virkelig er på offensiven i september, med en vekst på pene 24,3 prosent.

 

Powered by Labrador CMS