Journalistens redaktør sluttet etter varsel om seksuell trakassering

Tre kvinner har varslet om atferden til Martin Huseby Jensen, som i vinter valgte å si opp jobben som redaktør for NJs fagblad.

Publisert

19. februar blir det kjent at Martin Huseby Jensen går av som redaktør i fagbladet Journalisten, som eies og gis ut av Norsk Journalistlag (NJ). Fagforeningen organiserer rundt 8.000 journalister i Norge.

Dette skjer fem måneder etter at han ble fast ansatt i stillingen. Da hadde redaktøren vært konstituert i stillingen siden juli 2016.

I en kommentar opplyste 44-åringen at han ønsket å gå av for å fullføre masterstudier i journalistikk ved universitetet OsloMet.

  

Tre har varslet mot redaktøren

Medier24 kjenner til at NJ og Journalisten det siste halve året har fått til sammen tre varsler fra ulike kvinner mot redaktøren:

  • KVINNE A: Varslet i januar 2018 om systematisk seksuell trakassering over tid.
  • KVINNE B: Ung kvinne som i vår, etter at redaktøren gikk av, har varslet om uønsket seksuell oppmerksomhet. Hendelsen skal ha funnet sted i fjor høst, mens kvinnen var jobbsøker til en ledig stilling i fagbladet. Kvinnen er ikke tilknyttet fagbladet på nåværende tidspunkt
  • KVINNE C: Meldte i fjor høst fra om det hun opplevde som trakassering og mobbing på arbeidsplassen. Dette ble da ikke registrert og behandlet som et varsel. Kvinnen har i vår gjentatt varselet skriftlig.

- Seksuell trakassering over tid

I januar fikk fagbladets styre et formelt varsel fra en kvinne (A) som mener seg seksuelt trakassert over tid fra redaktøren. Hun har bidratt med innhold til fagbladet i perioden han ledet fagbladet.

I varselet heter det at det er snakk om seksuell trakassering og maktmisbruk over tid. Trakasseringen skal ha påført kvinnen alvorlige helseplager.

Medier24 vet at den tidligere redaktøren har erkjent hovedlinjene av innholdet i varselet, i forkant av sin oppsigelse.

Martin Huseby Jensen, tidligere redaktør i fagbladet Journalisten. Her fra Fagpressedagen 2017.
Martin Huseby Jensen, tidligere redaktør i fagbladet Journalisten. Her fra Fagpressedagen 2017.

Vi har vært i kontakt med varsleren, som på ingen måte ønsker å kommentere saken.

  • Medier24 har vært i kontakt med kvinnens advokat, som bekrefter at det er varslet. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.

Vil ikke kommentere

Martin Huseby Jensen (44) har jobbet i Journalisten siden 2008, og ble konstituert redaktør i fagbladet 1. juli 2016. Høsten 2017 ble han fast ansatt.

44-åringen har tidligere jobbet i både TV og avisbransjen. Han har også forelest i journalistikk ved Høyskolen Kristiania.

Den tidligere redaktøren er gjort kjent med at Medier24 omtaler varslene. Vi har de siste dagene vært i kontakt med han flere ganger, og han er gjort kjent med påstandene og anklagene som rettes mot ham. 

Han ønsker ikke å kommentere varslene eller imøtegå påstandene, og uttaler følgende til Medier24:

- Jeg forlot Journalisten 28. februar og har ingen mulighet til å kommentere noe rundt min avgang utover det jeg gjorde da jeg gikk av. Jeg valgte selv å si opp jobben og forlot den frivillig. 

- En personalsak, sier styreleder

Styreleder Katrine Strøm i Journalisten er forelagt opplysningene i denne saken. Hun vil ikke kommentere varslingssakene, eller foranledningen til redaktørens avgang.

- Jeg har fått hans oppsigelse, og bakgrunnen for den er det han som kan kommentere. Det er slik NJs styre og Journalisten sitt styre ser det en personalsak, sier styrelederen.

- Det ene varselet skal etter hva vi forstår ha vært et tema for styret i forkant av redaktørens oppsigelse?

- Det kan jeg overhodet ikke kommentere, svarer Strøm. 

  • Se mer av intervjuet med styrelederen i undersak.
  • Les også hvordan NJ-leder Hege Iren Frantzen kommenterer saken.

Jobbsøker varslet etter konferanse

Medier24 er kjent med en episode hvor en ung kvinne (B) mener seg utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra Martin Huseby Jensen mens han var på jobb. Hun bestemte seg for å varsle i vår, etter hans avgang.

Varselet omtaler en hendelse som skal ha skjedd natt til søndag 12. november, på en konferanse med mange journalister til stede. Kvinnen var på dette tidspunktet jobbsøker til en stilling i fagbladet, og hadde i forkant hatt kontakt med redaktøren på telefon. Kvinnen er ikke tilknyttet fagbladet på nåværende tidspunkt.

Ifølge varselet skal 44-åringen lørdag kveld ha spandert alkohol på henne. De snakket om jobben hun hadde søkt på. Kvinnen sier hun ikke var komfortabel med situasjonen. I varselet heter det:

«I ettertid har det gått opp for meg hvor uakseptabel denne oppførselen er fra en redaktør. Han utnyttet at en ung kvinnelig journalist hadde søkt jobb og som kunne ha vært i en utrygg jobbsituasjon.»

- Jeg synes det er uheldig at en redaktør i en maktposisjon oppfører seg slik overfor en jobbsøker. Han gikk klart over en grense, sier kvinnen til Medier24.

Senere på kvelden sendte de flere meldinger til hverandre, som endte med en forespørsel fra redaktøren om å møtes på hans rom «for et glass til». Da var klokka halv-fire. Medier24 er kjent med denne korrespondansen.

Kvinnen takket ja, og de møttes. Hun skriver i varselet at redaktøren skal ha gjort flere seksuelle tilnærmelser, og forsøkt å kysse henne.

- Hvordan opplevde du oppførselen hans?

 

- Selv om han ikke holdt meg fast eller noe, så var det ubehagelig og ugreit. Det var et klart maktovergrep fra en redaktør, som skal passe på at ikke andre redaktører gjør slikt.

  • Medier24 har vært i kontakt med kvinnens advokat, som bekrefter at det er varslet. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.

Samme kveld som Schaus meldinger

Episoden på konferansen fant sted bare få timer etter at tidligere TV 2-profil Aleksander Schau hadde lagt ut 24 Twitter-meldinger om #MeToo i norsk mediebransje.

Ifølge kvinnens varsel hadde hun og redaktøren diskutert dette, og hun hadde gitt ham kritikk for å ikke skrive nok om temaet.

Mandag morgen, halvannet døgn etter hendelsen, publiserte Journalistens redaktør en kommentar der han tok et oppgjør med menn, under overskriften: «Noen ganger blir jeg jævla flau over å være mann».

Teksten avsluttes med setningen: «Og ja, jeg har også gjort ting jeg ikke er stolt av».

Kvinnen reagerte da hun leste kronikken, som kom under to døgn etter hendelsen på konferansen.

- Trakasserende atferd

En tredje kvinne (C) meldte i fjor høst fra til Norsk Journalistlag (NJ) om det hun opplevde som trakasserende atferd fra redaktør Martin Huseby Jensen. Hun jobbet da en kort periode for fagbladet Journalisten.

Kvinnen valgte selv å avbryte kontrakten på grunn av redaktørens oppførsel og beskriver i varselet at hun følte seg som «en hakkekylling» på jobb - og opplevde seg mobbet av redaktøren. Medier24 vet at Jensen har erkjent å ha «kommunisert dårlig».

- Etter ti arbeidsdager begynte jeg å gråte på vei hjem fra jobb fordi jeg var så stresset, så jeg ringte ham og sa at jeg hadde fått nok. Jeg trodde jeg var tøff og herdet, men jeg begynte å gråte på t-banen på vei hjem fra det som skulle bli min siste arbeidsdag i Journalisten, sier hun til Medier24.

15. desember 2017 la medieorganisasjonene fram en stor undersøkelse om seksuell trakassering. Til høyre i bildet; MBL-direktør Randi Øgrey, NJ-leder Hege Iren Frantzen og assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.
15. desember 2017 la medieorganisasjonene fram en stor undersøkelse om seksuell trakassering. Til høyre i bildet; MBL-direktør Randi Øgrey, NJ-leder Hege Iren Frantzen og assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.

Hun fikk etter dette bistand fra advokat, som tok i mot meldingen.

Katrine Strøm, styreleder i Journalisten og mangeårig tillitsvalgt i Norsk Journalistlag. Til daglig reportasjeleder i Dagsavisen Fremtiden.
Katrine Strøm, styreleder i Journalisten og mangeårig tillitsvalgt i Norsk Journalistlag. Til daglig reportasjeleder i Dagsavisen Fremtiden.

- Jeg var ikke redd for at han skulle gjøre meg noe, men jeg ble redd som i stressa og angstfull. Jeg kom meg bort i tide, og følte meg mest stolt for at jeg ikke drøyde og drøyde, men ga blaffen i stoltheten og bare sluttet, sier kvinnen.

Hennes kontakt til NJ ble i fjor høst ikke formelt behandlet som en varslingssak, men kvinnen har nylig tatt saken opp med NJ for andre gang og gjentatt varselet skriftlig. 

  

- En personalsak, sier styreleder Katrine Strøm om redaktørens avgang

Journalisten - som fram til og med 2014 var et eget selskap - er i dag organisert som en avdeling i Norsk Journalistlag. Arbeidsgiveransvaret for redaktøren er lagt til et eget bladstyre, som utpekes av NJs landsstyre. Landsstyret vedtar også fagbladets budsjett. NJs nestleder Dag Idar Tryggestad er også nestleder i Journalistens styre.

Medier24 er kjent med at Journalistens styre har benyttet seg av ekstern juridisk bistand i forbindelse med varslingssakene.

Styreleder Katrine Strøm er forelagt Medier24s opplysninger om de tre varslene.

- Medier24 vet at tre kvinner har varslet fra om henholdsvis seksuell trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering fra Martin Huseby Jensen da han var redaktør i fagbladet Journalisten. Hvordan kommenterer du det?

Journalistens styre består av:

Styreleder Katrine Strøm

Nestleder Dag Idar Tryggestad

Rolf Johansen

Paal Svendsen

Varaer: Martin Riber Sparre, Ellen Morland, Lars Andreas Døvle Larssen

- I NJ, og dermed Journalisten, er det rutiner for hva man foretar seg dersom det skulle komme varsler - eller på annen måte at man blir kjent med noe slikt. Da vil det automatisk være en personalsak og ikke noe noen i NJ eller Journalisten vil kommentere.

«Kan ikke kommentere»

- Vil du ikke kommentere om det er kommet noen varsler mot den tidligere redaktøren?

- Hvis du spør om bakgrunnen for at en av våre ansatte har valgt å si opp jobben sin, må jeg svare på generell basis at jeg ikke kan gå inn på det.

- Finnes det noen andre grunner til at han sluttet i Journalisten?

- Jeg har fått hans oppsigelse og bakgrunnen for den er det han som kan kommentere. Det er slik NJs styre og Journalisten sitt styre ser det en personalsak.

- Det ene varselet skal etter hva vi forstår ha vært et tema for styret i forkant av redaktørens oppsigelse?

- Det kan jeg overhodet ikke kommentere, svarer Strøm. 

Norsk Journalistlags leder Hege Iren Frantzen og nestleder Dag Idar Tryggestad. Tryggestad er også nestleder i Journalistens styre.
Norsk Journalistlags leder Hege Iren Frantzen og nestleder Dag Idar Tryggestad. Tryggestad er også nestleder i Journalistens styre.

- Så du vil avvise at det er kommet varsler?

- Jeg kan si på generelt grunnlag at hvis det kommer varsler eller påstander om mobbing eller trakassering, så utløser det umiddelbart en saksbehandling som er underlagt strenge rutiner. På generell basis så kan jeg aldri kommentere det.

- Jeg spør deg ikke på generell basis. Jeg spør om du kan bekrefte at det er kommet varsler mot Martin Huseby Jensen som redaktør i Journalisten?

- Da svarer jeg generelt at jeg aldri vil kunne svare ja eller nei på det spørsmålet.

NJ-leder vil ikke si om hun kjenner til saken

NJ-leder Hege Iren Frantzen er også forelagt opplysningene i denne saken, og understreker at hun som NJ-leder og eier av Journalisten ikke vil uttale seg på en måte som kan rokke ved styrets ansvar, redaktørrollen eller Redaktørplakaten:

- Arbeidsgiveransvaret for hele NJs stab er delegert til sekretariatsleder. Med ett unntak for Journalisten, som har eget styre, sier Frantzen.

- Og det er styreleder i Journalisten som svarer på spørsmål rundt ansettelsesforholdet til redaktøren, svarer NJ-lederen på gjentatte spørsmål om hvorvidt hun kjenner til saken.

Det eneste Frantzen vil si om hennes kjennskap til at redaktøren av Journalisten skulle slutte er at hun fikk en e-post fra styreleder Katrine Strøm da redaktøren hadde sagt opp, som hun sendte videre til landsstyret.

NJ-lederen vil ikke si om hun kjenner til varslene, og vil heller ikke kommentere måten avgangen ble presentert og regissert på.

På spørsmål om hvordan hun ser på denne saken i lys av #MeToo-kampanjen - og den offentlige oppmerksomheten norsk presse har satt på slike saker det siste halve året - svarer NJ-lederen, på generelt grunnlag:

- Vi prøver å være ryddig - ikke vanskelig. Jeg har sånn helt generelt ikke noen mening om hvordan noen medier snakker om eller presenterer saker som omhandler ansatte i noen bedrifter, sier Frantzen.

- Det er heller ikke slik at Norsk Journalistlag eller våre tillitsvalgte mener at man skal være åpen og offentlig om ansattes forhold i noen mediebedrifter. Våre tillitsvalgte har en jobb som de gjør inne i bedriftene. Og ganske mange av de jeg har snakket med sier at varslingssaker er noe av det vanskeligste de jobber med. Ikke minst er det slik for varslerne selv.

- Det gjør at en del av disse tingene ikke kommer fram. Vi har heller ikke sagt at alt skal offentliggjøres, på bordet, og komme ut, sier NJ-lederen.

Powered by Labrador CMS