Fra Senkveld-sendingen 20. oktober i fjor.
Fra Senkveld-sendingen 20. oktober i fjor.

«Senkveld» brøt god presseskikk - PFU slår ned på samarbeid med Norsk Tipping. Reagerer også på TV 2-profilenes rolleblanding

Utvalget mener TV-kanalen lot kommersielle interesser få innflytelse på journalistikken. Kritiserer samtidig Thomas Numme og Harald Rønnebergs deltakelse i en ren reklamekampanje for Norsk Tipping.

Publisert

Blant klagene som Pressens Faglige Utvalg behandlet torsdag var en klage fra spillselskapet Kindred Group, som denne gang har latt seg engasjere for den uavhengige journalistikken og presseetikken.

Bakgrunnen er TV 2-programmet Senkveld, og et innslag fra i fjor høst som ifølge klager var en sammenblanding mellom journalistikk og reklame.

Slik delte Senkveld et kommersielt innslag for Norsk Tipping på egen Facebook-vegg.
Slik delte Senkveld et kommersielt innslag for Norsk Tipping på egen Facebook-vegg.

Kindred Group reagerte også på hvordan programlederne Harald Rønneberg og Thomas Numme deltok i rene reklamekampanjer for Norsk Tipping, med konseptet «Camp Grasrot» - som til alt overmål også ligner veldig på TV 2s egen «Camp Senkveld».

 

Felt på tre punkter

Og PFU ga i praksis klager medhold på alle punkter:

Dette sier Vær varsom-plakaten: 

2.2 Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

2.6.  Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger. Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon.

2.8 Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon. Hvis redaksjonelt stoff er sponset, eller et program har produktplasseringer, skal dette være åpenbart for publikum. Sponsing skal alltid være tydelig merket. Sponsing eller produktplassering i nyhets- og aktualitetsjournalistikk eller journalistikk rettet mot barn, er uforenlig med god presseskikk. Direkte utgifter til journalistisk virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv. Ved unntak skal publikum gjøres tydelig oppmerksom på hva som er finansiert av utenforstående interesser.

TV 2 ble felt for brudd på god presseskikk på punktene 2.2 (uavhengig og integritet), 2.6 (skille mellom journalistikk og reklame) og 2.8 (skjult reklame og kommersiell innflyttelse).

Kanalen og programmet får i uttalselsen kritikk for flere forhold:

  • FIKK INNFLYTELSE: I Senkvelds sending 20. oktober var miniserien «Camp Senkveld» sponset av Norsk Tipping, og PFU mener TV 2 har gått for langt i å gi sponsoren innflytelse over det redaksjonelle materialet. Dette blant annet fordi innslaget hadde en tippekonkurranse som en del av episoden. Merkingen av programmet er heller ikke god nok, heter det.
  • DELTE REKLAMEFILM: I uka før den nevnte episoden delte også Senkveld på sin Facebook-side en video fra Norsk Tipping for reklamekampanjen «Camp Grasrot», som er en ren kommersiell kampanje for tippeselskapet. Men det var ikke merket godt at det var reklame. Og ekstra utydelig blir det fordi Camp Grasrot minner veldig om nevnte Camp Senkveld, mener PFU.
  • ROLLEBLANDING: PFU reagerer også på programledernes roller som sådan, og mener disse blir uklare når Thomas Numme og Harald Rønneberg deltar i en reklame for Norsk Tipping, som både deles på Senkvelds Facebook-side og ligner på det redaksjonelle produktet.

 

Slik lyder PFUs uttalelse i sin helhet:

«PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et innslag av «Camp Senkveld» i TV 2-programmet Senkveld. I innslaget, som ble sponset av Norsk Tipping, var spilling med odds et sentralt element. Klagen gjelder også et innlegg på Facebook-siden til Senkveld. I innlegget ble det delt en reklamekampanje for Norsk Tipping, kalt «Camp Grasrot». 

Klager er Kindred Group, et selskap som driver med pengespill i utlandet. Klager mener at TV 2 ikke har skilt godt nok mellom kommersielt og redaksjonelt innhold i Senkvelds samarbeid med Norsk Tipping. Bruken av odds-spill i «Camp Senkveld» var ikke bare produktplassering, men ren produktpromotering, ifølge klager. Klager mener også at Senkvelds programledere har uklare roller, ettersom de deltar i Norsk Tippings reklamekampanje «Camp Grasrot», som klager påpeker er svært lik det redaksjonelle konseptet «Camp Senkveld». Klager mener videre at TV 2 brøt god presseskikk da reklamekampanjen ble delt på Senkvelds Facebook-sider. TV 2s redaktør har ikke opptrådt uavhengig, og TV 2 har heller ikke opplyst publikum godt nok om den kommersielle avtalen med Norsk Tipping, slik klager ser det.

TV 2 avviser at god presseskikk er brutt. Mediehuset opplyser at det var en redaksjonell beslutning at det påklagede innslaget skulle ha en konkurranse med odds-spill. Samtidig opplyser TV 2 at det var en del av avtalen med Norsk Tipping at det skulle være en produktplassering som innebar at redaksjonen fritt kunne «velge og utvikle aktiviteter inspirert av Norsk Tippings ‘mulige’ produkter». Mediehuset understreker at programmet er merket med «P produktplassering» og at det tydelig opplyses at innslaget er laget i samarbeid med Norsk Tipping. Medietilsynet har vurdert at innslaget er i tråd med kringkastingsloven, påpeker TV 2. TV-kanalen mener også det er åpenbart at «Camp Grasrot» er en kommersiell kampanje tydelig adskilt fra det redaksjonelle innholdet. 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Vær Varsom-plakaten (VVP) gjelder for alt innhold i redaktørstyre medier, inkludert underholdningsprogrammer. Samtidig understreker PFU at det i seg selv ikke er noe galt hverken med produktplassering og sponsing når det gjelder underholdningsprogrammer, så lenge sponsingen og produktplasseringen er åpenbar for publikum, jf. VVP punkt 2.8. I dette tilfellet mener PFU at TV 2s merking av programmet ikke var god nok.

Punkt 2.8 sier at kommersielle interesser ikke skal «ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon». Det betyr at selve innholdet og arbeidet som redaksjonen gjør, skal være uavhengig de kommersielle interessene, noe man også gjenfinner i VVP punkt 2.1, om redaktøransvaret. 

PFU noterer seg at Norsk Tipping har fått medvirke til hva det påklagede Senkveld-innslaget skulle inneholde. TV 2 opplyser at redaksjonen etter avtale med Norsk Tipping laget en aktivitet som var inspirert av Norsk Tippings produkter. Utvalget mener at «produktplasseringen» i dette tilfellet strider mot prinsippet om at kommersielle interesser ikke skal ha innflytelse på journalistisk virksomhet, jf. punkt 2.8.

PFU noterer seg også at Senkveld delte en video fra Norsk Tipping med reklamekampanjen «Camp Grasrot» på sine Facebook-sider. Utvalget understreker at mediene skal ha et tydelig skille mellom journalistikk og reklame; punkt 2.6 sier at det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. I Facebook-innlegget opplyses det ikke at videoen er del av en reklamekampanje. Skillet blir enda mer utydelig når «Camp Grasrot»-kampanjen er svært lik det redaksjonelle innholdet i «Camp Senkveld». PFU mener innlegget er i strid med punkt 2.6.

Etter PFUs oppfatning blir programledernes rolle uklar når de deltar i en reklame for Norsk Tipping som deles på programmets redaksjonelle Facebook-side. Utvalget merker seg at reklamen er svært lik det redaksjonelle produktet «Camp Senkveld». PFU mener dette bidrar til å svekke programledernes troverdighet. PFU viser til Vær Varsom-plakatens punkt 2.2, som sier: «(…) den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.»

TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 2.2, 2.6 og 2.8 i Vær Varsom-plakaten. 

Oslo, 22. mars 2018

Alf Bjarne Johnsen,Alexander Øystå, Stein Bjøntegård,Liv Ekeberg, Eva Sannum, Sylo Taraku»

 

Powered by Labrador CMS