Erik Waatland, ansvarlig redaktør i Medier24 og KOM24
Erik Waatland, ansvarlig redaktør i Medier24 og KOM24

M24 og KOM24 felt i PFU i Vadseth-sak: – Kunne vært løst annerledes

De to avisene burde klarlagt premisset før møte med First House-topp, mener PFU.

Publisert Sist oppdatert

Medier24 og KOM24 har brutt god presseskikk på VVP 3.3 . Det avgjorde PFU onsdag. Det etter at nettavisene ble klaget inn av First House-topp Hans Christian Vadseth.

Vadseth klaget inn begge nettavisene for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.3 om premiss i kontakt med kilder, og 3.6 om utlevering av upublisert materiale.

– Vi tar PFUs avgjørelse til etterretning, sier ansvarlig redaktør i Medier24 og KOM24, Erik Waatland.

Tolkning av punkt 3.3

Klagen kom etter at Medier24 og KOM24 i november publiserte saken «Eksredaktør og First House-topp jobbet for Smiths Venner i lobbykampanje mot NRK»

Vadseth skriver i sin klage at nettavisene og redaktør Erik Waatland har brutt punkt 3.3 i forbindelse med et møte mellom de to i oktober 2020, hvor førstnevnte overleverte informasjon knyttet til saker om BCC og NRK Brennpunkt-dokumentaren «Guds Utvalgte».

Vadseth mener premisset for møtet var at han var en tipser. Den opprinnelige saken førte til debatt i medienorge om tolkning av punkt 3.3, og om møtet var «off-rec» eller ikke.

Utvalgsmedlem Lars Heller mener at både klager og innklagde medie har oppført seg klønete i saken, men er klar på at klager har kildevern.

– De som mange folk har kritisk blikk på, har også samme beskyttelse i dette som alle andre i henhold til VVP.

Helle mener avisene kunne løst saken annerledes.

– Det hadde vært mulig for de å skille dette her, og laget en enkel nyhetssak på at Vadseth jobber for BCC, uten å koble det opp mot dette møtet.

PFU-leder Anne Weider-Aasen er enig i diskusjonen.

– Jeg skjønner at dette var krevende for mediet, og at man ikke vet hva møtet handler om. Men det som er veldig viktig er at det skal være trygt for kilder og tipsere å henvende seg til norske redaksjoner, uten å bli blåst som kilde, sa hun o la til:

– Det er ganske klønete hva som ble avklart og ikke, men det ansvaret ligger hos mediet. Det er klokkeklart at med er mediene som skal klargjøre premisset.

«Foregikk ingen felles klargjøring»

I klagen skriver Vadseth:

«Skulle PFU mene at tiden er inne for å endre praksisen på dette området, og at Waatlands spesielle tolkning av 3.3 fra nå skal være gjeldende presseetikk, gjenstår likevel det faktum at det ikke foregikk noen felles klargjøring av premissene i møtet jeg hadde med ham, slik han selv sier skal skje.»

I tillegg var avisene klaget inn for brudd på punkt 3.6.

Vadseth mener i sin klage at en av avisens journalister har gitt upublisert materiale, gitt til avisen av Vadseth, til en annen kilde, og Vadseth skriver at han ikke har gitt Medier24 samtykke til å dele dokumentet.

I sin uttalelse skriver PFU at Medier24 ikke underveis kunne endre premissene for behandlingen av opplysninger kilden allerede hadde kommet med.

«PFU har slått fast at det er redaksjonen som har ansvaret for at premissene for kontakten er klare, og denne klargjøringen må skje i forkant, i dette tilfellet før kilden overleverte sitt materiale.»

«Kan ikke anses å være en tipser»

Medier24 og KOM24 avviser brudd på god presseskikk, og skriver i sitt tilsvar:

«For anklagen om brudd på Vær varsom-plakatens punkt 3.3 om ikke å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og kilder vil vi vise til at premissene var klarlagt. Vadseth kom ikke som tipser, men tok på seg denne hatten i ettertid. Vadseth kan ikke anses være en tipser i saken med krav på anonymitet.»

Om klagen på punkt 3.6 skriver avisene at de anser klagen på punktet som grunnløs, og at punktet underforstått handler om beskyttelse av det journalistiske produktet, og er utformet som en klargjøring av at kilder og siterte intervjuobjekter ikke har krav på å se det ferdige redaksjonelle produktet før publisering.

For ordens skyld: Journalist Torill Henriksen hadde ingen redaksjonell medvirkning til den innklagede saken.

Powered by Labrador CMS