Aksjekursen raser, kritikken hagler og negative slagord trender. Men er det noe som tyder på at Facebook mister brukere?

- Ja, hva skjer egentlig med Facebook? Her i Norge er det ingenting i tallene så langt som bærer bud om en tyngre fremtid, skriver Tor-Aksel Ødegård.

  • TOR-AKSEL ØDEGÅRD, senior innsiktsrådgiver. IPG Mediabrands / IUM Norge

Aksjekursen til Facebook har rast nedover. Cambridge Analytica-skandalen gir massiv negativ omtale. Hans-Petter Nygård-Hansen refererer i Kampanje.com til at hastagen #DeleteFacebook har begynt å trende på Twitter med hensikt å oppfordre brukere til å slette kontoen. ANFO ved Jan Morten Drange skriver i påskeuken at det handler om tillit - og at tillit igjen er avgjørende i den relasjonen Facebook har både med sine brukere og annonsører.

OK! Facebook er inne i en tillitskrise (iallfall sett med journalisters øyne!).

Men spørsmålet er om dette gir reelle konsekvenser?

Fra våre egne undersøkelser i IPG Mediabrands / IUM ser vi at det er en reell skepsis der ute - Wave-undersøkelsen fra 2017 viser at hele 65 prosent av daglige nettbrukere er bekymret for alle dataene som legges igjen ved bruk av Internett.

Men er dette mest tomme ord? Og er behovet som sosiale medier (med Facebook i spissen) dekker hos oss sterkere enn redselen for manglende personvern?

Tor-Aksel Ødegård, innsiktsrådgiver i IUM.
Tor-Aksel Ødegård, innsiktsrådgiver i IUM.

Ungdom og yngre voksne er de som først tok i bruk sosiale medier. Ungdom og yngre voksne er de som raskest endrer brukermønstre og har lavest lojalitet når leveransen ikke er slik man ønsker.

Er de da også de første til å redusere bruken, fordi tilliten til databruk og personvern ikke blir ivaretatt av Facebook?

De siste årene har også gitt oss flere nye sosiale medier som har fått meget god spredning og bruk. Alle ser at konkurransebildet for Facebook er ganske annerledes nå enn for fem år siden, som følge av tøffere konkurranse.

Igjen er de yngste først ute. Flere konkurrenter gir normalt færre brukere for en markedsleder. Eller gjør det ikke det – for Facebook?

La oss ta dette med konkurransen mot andre sosiale medier først. Wave-undersøkelsen viser for det første at sosiale meder sammenlignet med andre mediekanaler har en posisjon som dekker flere behov, både sosiale, interessedrevende og profesjonelle.

Og, blant sosiale medier dekker Facebook bredt mens andre - sagt litt enkelt - er posisjonert i «kantene»:

Dette gjør nytteverdien av Facebook mer robust. Dokumentasjon viser at vi bruker Facebook av flere årsaken enn for eksempel Twitter eller WhatsApp. Andre sosiale kanaler kommer derfor gjerne mer i tillegg til like gjerne som i stedet for.

Vi ser konsekvensen av dette i tidsseriedataene som IUM i samarbeid med Ipsos, har tatt ut for hvert år fra 2013 og frem til og med 1. kvartal 2018:

Ipsos dokumenterer i sin So-Me tracker at andelen som har profil er drøyt 85 prosent av oss nordmenn. Blant disse har daglige brukere ligget stabilt på 80 til 85 prosent. Blant de under 30 år har andel med profil konstant ligget over 90 prosent de siste 5-6 årene:

 

Men å ha opprettet profil er en ting, bruk er en annen. Ipsos har også målt bruk siden 2013 - og ser vi på tall for daglig bruk for 1. kvartal fra og med 2013 til og med 1. kvartal 2018, er det ikke noen generell nedgang.

Ja: De yngste fra 18 til 24 år har en reduksjon daglig bruk fra 99 prosent i 2014 til 90 prosent nå i 2018.

Men de fleste mediekanaler med en daglig bruk på 90 prosent i en målgruppe vil nok likevel fremdeles være tilfredse.

 

Heller ikke andelen som bruker Facebook flere ganger om dagen viser negative endringer. Og når vi trekker inn veksten blant voksne i aldersgruppa 50+, viser dette at Facebook til nå ikke er angrepet hverken av veksten hos konkurrentene eller så langt manglende tillit hos brukerne.

Så hva skjer egentlig med Facebook? 

På kort sikt – ingenting!

 

Og på lang sikt – som vi i den digitale økonomien kan si er fem-seks år?

Tja – våre behov for å dele, like, kommentere og ha kontakt med hverandre, er sterke. Både ut fra våre profesjonelle / karrieremessige, og rene mellommenneskelige / sosiale behov. Også ut fra hobbyer og interesser.

Derfor ser heller ikke de neste fem-seks årene dramatisk ut for Facebook, selv med en tillitskrise akkurat nå og sterke konkurrenter.

Som nevnt har Facebook fortsatt 90 prosent daglig brukere i aldersgruppen 18-24 år i 2018 - og kun en nedgang fra 99 prosent i 2014 til 90 hos de yngste.

Det er fortsatt mye å gå på.

Powered by Labrador CMS