Nordmenn slukte digitale nyheter da pandemien traff landet

«Nordmenns nyhetsbruk løftet det digitale mediekonsumet da koronapandemien traff i mars», skriver Bente Håvimb og Knut Arne Futsæter.

  • BENTE HÅVIMBinnsikts- og analyseansvarlig i Mediebedriftenes Landsforening
  • KNUT ARNE FUTSÆTER, forskningsdirektør i medieavdelingen i Kantar.

Nordmenns nyhetsbruk løftet det digitale mediekonsumet da koronapandemien traff i mars. Siden nedstengingen av landet og frem til nå har mediebruken holdt seg på et høyt nivå. Til tross for mindre lesing av papirmedier under pandemien, er det nå flere som leser aviser enten digitalt eller på papir enn tidligere.

De norske mediehusene har styrket sin posisjon i 2020, samtidig som de økonomiske rammebetingelsene er mer utfordrende enn noensinne.

 

Rekordhøyt konsum av digitale nyhetsmedier

 
 

Norske medier satte i mars rekord etter rekord i antall brukere. Nordmenn har lenge vært verdensledende når det kommer til nyhetskonsum, og koronapandemien har vært med på å akselerere det digitale skiftet.

Den høye digitale bruken har fortsatt utover våren, og mange nyhetsnettsteder har etter sommeren minst like mange brukere som ved inngangen av året. Både VG og Dagbladet har høyere tall i august 2020 enn før pandemien rammet, og sammenlignbare tall viser at bruken av norske nyhetsnettsteder ligger omtrent fem prosent høyere i august 2020 enn i samme måned året før.

Lokalaviser viktigere enn noen gang

Koronakrisen er global, men får i stor grad også lokale ringvirkninger med direkte konsekvenser for personlig helse, økonomisk utvikling og interaksjon mellom personer. Under koronapandemien har det blitt tydelig hvor viktig det norske mangfoldet av nyhetsmedier er for å informere befolkningen og stille kritiske spørsmål i en krisesituasjon. Informasjon om lokale restriksjoner, konsekvenser for lokalt næringsliv, og praktisk rådgivning om hvordan man skal forholde seg til lokale smittevernstiltak har de siste månedene bevist hvor viktige lokalavisene er for det norske samfunnet.

De offisielle medietallene fra MBL (medietall.no) viser at mange lokalaviser har fått flere digitale brukere gjennom 2020. I tillegg har lesing av eAviser økt, og selv om lesing av papirutgavene reduseres med hele 11 prosent, er den samlede tilbakegangen for papiraviser og eAviser mye mindre (6%).

Lesing av papiraviser og magasiner påvirkes kraftig

 
 

Nedstengningen av Norge 12. mars fikk umiddelbare konsekvenser for bruken av papirutgaver. Løssalget av papiraviser ble hardt rammet ved at utsalgssteder ble stengt, samtidig som vi fikk en sterk reduksjon i fulldistribusjon av aviser. Når mange ble rådet til å jobbe hjemmefra, kunne heller ikke papiravisen leses på kontoret. Mange nisjeaviser og større regionaviser, som ofte har flere lesere per eksemplar, opplever en tilbakegang i lesertall, selv om opplaget er uendret, eller til og med i vekst.

Lesing av papiraviser og magasiner på offentlige steder som restauranter, puber og bibliotek ble over natta ble ikke-eksisterende, og bytting av blader mellom folk ble av smittevernhensyn sterkt redusert.

Høy totaldekning hos norske mediehus

Samlet sett har mediehusene økt sin dekning under pandemien, og de offisielle tallene for 2019/2020 viser at 80 prosent leser minst en avis på papir eller digitalt en gjennomsnittlig dag. De fire største samkjøringene har i august en dekning på 88 prosent av den norske befolkningen. Schibsted har en total dekning på 3,062 mill. (66%), Aller 2,245 mill. (49%) og Amedia 2,211 mill. (48%).

Utviklingen for de flere av de kommersielle samkjøringene er positiv gjennom 2020, selv om lesing av papirutgaver i perioden har blitt sterkt redusert, og det høye mediekonsumet kan sees som en tillitserklæring fra mediebrukerne.

Kilder:

 

Største nedgangen noensinne for annonsemarkedet 

Til tross for høy dekning og økt bruk, har de generelle økonomiske forholdende for norske medier forverret seg betraktelig gjennom året, og annonsørenes investeringer er sterkt påvirket av koronapandemien. Ifølge IRMS ferske prognoser for det norske reklamemarkedet, er avisenes papirutgaver estimert å tape over en fjerdedel av reklameinntektene i 2020, sammenlignet med året før, mens magasinene forventes å miste over en femtedel av inntektsgrunnlaget fra annonser.

Den digitale annonseomsetningen for norske mediehus er hardt rammet, mens de sosiale nettverkene ligger an til å øke annonseomsetningen gjennom 2020, selv omveksten avtar sammenlignet med tidligere år. Totalt sett styrkes dermedposisjonen til de globale gigantene ytterligere i forhold til de norskeredaktørstyrte mediene, og norske aviser og magasiner vil fortsatt stå i ensvært utfordrende økonomisk situasjon.

Powered by Labrador CMS