Knut-Arne Futsæter er forskningsdirektør i Kantar. Nå har de målt hvor mye tid vi bruker på forskjellige medium.
Knut-Arne Futsæter er forskningsdirektør i Kantar. Nå har de målt hvor mye tid vi bruker på forskjellige medium.

MENINGER:

Nordmenn konsumerer medier hele døgnet - dette bruker vi mest tid på

«I 2022 brukte vi mindre tid på medier samlet sett enn i 2021 og 2020», skriver Knut-Arne Futsæter.

Publisert

Ferske analyser fra Kantar 24Timer viser at vi kobler oss på og av ulike medier gjennom hele døgnet.

Radio og papiraviser er mest brukt om morgenen, strømming, TV og gaming om kvelden, mens nettaviser og sosiale medier konsumeres fra vi står opp til vi legger oss.

De ulike mediegruppene brukes ulikt gjennom døgnet:

  • Fra klokken syv om morgenen til midnatt er over en tredjedel av befolkningen i kontakt med minst ett tradisjonelt medium, og legger vi til sosiale medier blir konsumet enda høyere. Smarttelefoner har medført at vi sjekker nyheter og sosiale medier 24/7.

  • Vi bruker lydmedier mest om morgenen, og i underkant av 20 % av befolkningen hører på lydmedier fra klokken 7-10.

  • Bruk av strømmetjenester gjennom døgnet følger stort sett samme mønster som TV-seingen, og TV konsumet er fremdeles høyere enn strømmingen gjennom døgnet. Men etter klokken 22 benytter flere strømmetjenester enn TV. Det er imidlertid store forskjeller mellom ulike grupper av befolkningen.

  • Bruk av nettstedene er jevnt fordelt gjennom hele døgnet. Det er høyest konsum mellom klokken 8-10 om morgenen og klokken 21-22 om kvelden. Det er forholdvis høy bruk av nettsteder på jobb/skole på dagtid.

  • Daglig lesetid for papiraviser er 10 minutter, magasiner 3 minutter og bøker 14 minutter. Vi leser papiraviser, magasiner og bøker gjennom hele døgnet. Flest leser fra klokken 8-10 om morgenen.

Om Kantar 24Timer

- Kantar 24Timer ble i 2022 gjennomført som en dagbokundersøkelse med 7665 intervju.

- Dette er den eneste undersøkelsen som måler folks bruk av alle medier i løpet av døgnet, og som kan estimere tid brukt for alle mediegrupper.

- 24Timer gjennomføres kontinuerlig gjennom hele året og gir derfor en unik mulighet til å følge og fange opp endringer i folks mediekonsum gjennom døgnet hele året.


Kilde: Futsæter

Pandemien er over og mediebruken normaliseres

Aldri har mediebruken endret seg så dramatisk, og ingen nyhetshendelser har noensinne påvirket mediebruken i Norge over så lang tid som koronapandemien.

Nedstengningen av Norge 12.mars 2020 endret vår hverdag og mediebruk. Vi leste færre papirmedier, og brukte mye mer tid på norske digitale nyhetsmedier, lineær TV, strømming av videoinnhold og sosiale medier.

Men fra andre kvartal 2022 begynte mediebruken å normalisere seg igjen.

Kantar 24Timer dokumenterer at vi i 2022 brukte mindre tid på medier samlet sett enn i 2021 og 2020. Det har vært en langsiktig trend at vi bruker stadig mer tid på strømming, spesielt i 2020-2021, men vi brukte faktisk mindre tid på strømming i 2022 enn under pandemien.

Den norske Mediekaken 2022: Vi bruker mest tid på levende bilder

Av det det totale mediekonsumet går 40 % til levende bilder, 27 % til lyd og 6 % til lesing av papiraviser, magasiner/ukeblader og bøker.

21 % av tiden brukt på medier går til nettsteder, og det aller meste av den tiden brukes på norske redaksjonelle medier. Bare 4 % (5 min.) av tiden på nettsteder er på utenlandske nettsteder.

I 2022 brukte vi daglig 86 minutter på nettsteder. 18-29 åringene brukte 65 min. Vi brukte mye mindre tid på nettsteder i 2022 enn under pandemien i 2020-2021, og mindre tid på nettsteder fra andre kvartal i fjor.

Begynnelsen av 2022 var fortsatt litt preget av pandemien, og Russland angrep Ukraina 24. februar. Nyhetsbildet roet seg etter hvert, og da våren og sommeren kom til Norge i fjor var vi ikke like opptatt av å sjekke nyheter. Mens vi brukte 94 minutter på nettsteder i første kvartal 2022, ble tiden redusert til 82 minutter i fjerde kvartal.

Tabellen viser mediebruk gjennom døgnet i 2022.

Det blir veldig spennende å følge utviklingen i 2023: Vil bruken av norske nettsteder igjen øke, eller har vi nådd et metningspunkt?

Og hvordan blir utviklingen i strømmemarkedet når folk flest må snu på hver krone?

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til [email protected].

Powered by Labrador CMS