– 22 % av medietiden vår går til nettsteder, og det aller meste av denne tiden brukes på norske redaksjonelle medier, skriver Knut-Arne Futsæter. Illustrasjon av mobil med nyhets-apper.
– 22 % av medietiden vår går til nettsteder, og det aller meste av denne tiden brukes på norske redaksjonelle medier, skriver Knut-Arne Futsæter

MENINGER:

Nesten halvparten av vår medietid tilbringes på globale medieplattformer

«Andelen av nordmenns medietid som brukes på globale strømmetjenester og sosiale medier øker stadig, og spesielt unge er store forbrukere av internasjonalt medieinnhold», skriver Knut-Arne Futsæter.

Publisert

Ifølge Kantar 24Timer ble 46 % av medietiden i første kvartal brukt på utenlandske medier, mens 54 % ble brukt på norske medier.

Blant 18-29-åringer er forbruket av utenlandske medier hele 71 %. Unge tilbringer stadig mer tid på globale plattformer som Alphabet og META, som eier henholdsvis Google/YouTube og Facebook/Instagram.

Figuren nedenfor viser at andelen av medietiden på utenlandske medier har doblet seg siden 2014.

Figur 1. Andelen av medietid brukt på utenlandske medier for alle og for de mellom 18-29 år.
Figur 1. Andelen av medietid brukt på utenlandske medier for alle og for de mellom 18-29 år.

Vi bruker relativt sett mer tid på utenlandske medier om sommeren enn om vinteren. Dette skyldes hovedsakelig at vi bruker mindre tid på norske nettsteder, lineær TV og norske strømmetjenester om sommeren.

Vi bruker også relativt sett mer tid på globale plattformer som YouTube, Netflix, Facebook og Snapchat om sommeren.

Pandemien er nå fullstendig lagt bak oss

Første kvartal i 2022 var fortsatt preget av koronapandemien, men i år har tiden brukt på jobb/skole og reiser økt, og vi går i retning av en mer normal hverdag.

Dette skyldes hovedsakelig at vi hadde færre hjemmekontordager i 2023 og at flere oppsøkte arbeidsplassen og skolen fysisk enn i 2022. Kantar 24Timer viser at vi nå har lagt pandemien helt bak oss og er i ferd med å etablere en «ny normal» i forhold til organiseringen av hverdagen vår, der noen hjemmekontordager per uke er blitt vanlig.

Ingen nyhetshendelser har noensinne påvirket mediebruken i Norge over så lang tid som koronapandemien. Analyser fra 24Timer viste at mediebruken begynte å normalisere seg fra andre kvartal i 2022.

I første kvartal 2023 bruker folk mer tid på sosiale medier, nettsteder, strømming, TV og musikkstrømming enn i samme kvartal i 2022.

Videre ser vi at samlet tid brukt på medier er mye høyere om vinteren enn om sommeren. Det er altså store variasjoner i mediebruk gjennom året. Vi bruker mye mer tid på norske nettsteder, strømmetjenester og lineær TV i første kvartal sammenlignet med resten av året.

Mest tid brukt på TV og nettsteder

I første kvartal i år brukte vi over seks og en halv time på medier daglig.

Sammenlignet med samme kvartal i fjor økte tiden til nettaviser, strømmetjenester og musikk, mens tiden brukt på lineær TV ble redusert.

22 % av medietiden går til nettsteder, og det aller meste av denne tiden brukes på norske redaksjonelle medier.

22 % av tiden går til TV, 18 % til strømmetjenester og 10 % til musikk. 40 % går til levende bilder, 26 % til lyd og 7 % til lesing av papiraviser, magasiner/ukeblader og bøker.

Den norske mediekaken Q1 2023: Mest tid brukt på TV og nettsteder
Figur 2 Den norske mediekaken for Q1 2023: Andelen av medietid brukt på ulike medier.

Samlet tid brukt på lyd fortsetter å øke, og vi bruker 14 minutter på podkast.

Vi bruker to timer på lydmedier i løpet av en dag. 49 % av tiden på lyd brukes på radio, 39 % på musikk og 12 % på podkast.

Ulike grupper i befolkningen bruker lydmedier svært forskjellig. De under 30 år bruker mer tid på lyd enn de over 50 år.

18 % av tiden brukt på lyd blant de under 30 år var i 2022 på podkast, mens bare 3 % av tiden for de over 50 år er på podkast.

Fra 2020 har tiden brukt på podkast økt fra 9 til 14 minutter hittil i år.

Det blir spennende å følge utviklingen i 2023: Vil lyd fortsatt øke, og vil vår mediehverdag bli ytterligere preget av innhold fra de store globale teknologiplattformene?

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS