Facebook vil svarteliste lovlig politisk reklame. Forslaget har fått mediebransjen til å protestere høylytt

Endringen kan putte markedsføring i regi av redaktørstyrte medier i samme kategori som propagande og russiske troll.

  • ROLF DYRNES SVENDSEN, medlem av Wan-Ifra's Executive Committe. Leder av NxtMedia i Norge
 

 

Facebook vil plassere all politisk reklame i et eget arkiv, atskilt fra generell reklame. 

Det betyr at politisk markedsføring i regi av redaktørstyrte medier, havner i samme arkivskuff som propaganda og desinformasjon for eksempel fra russiske troll.

Forslaget har fått verdens presseorganisasjoner til å protestere høylytt og samstemmig over en slik svartelisting av fullt lovlig og redaksjonell styrt markedsføring.

Mandag morgen gikk et brev adressert til Mark Zuckerberg underskrevet av de ledende organisasjonene verden rundt til Facebook-sjefen.

- Å plassere nyhetsannonser i et arkiv designet for å fange opp politisk annonsering, atskilt fra vanlige annonser, innebærer at Facebook antar at det er en politisk agenda bak journalistikk, siterer New York Times’ Michael Golden, president i WAN-Ifra fra brevet.

Videre heter det i brevet at en slik politikk fra Facebooks side er enda et steg videre i retning av et farlig bilde som visker ut linjene mellom reelt innhold fra profesjonelle medier og propaganda.

Initiativet til brevet kommer fra de amerikanske organisasjonene for publisister, redaktører, journalister og markedsførere, og fikk full støtte fra Wan-Ifra som avholdt sin verdenskongress i Portugal før helgen.

I uttalelsen heter det at markedsføring av medieprodukter, eller abonnement av slike produkter, ikke kan sees separat fra journalistikken og pressefrihet. Markedsføring av medier må reflektere innholdet og kunne fortelle hva som kreves for å lage troverdig og kildebasert kvalitetsjournalistikk.

Det er derfor umulig å engasjere seg i enhver prosess som muligens eller enda verre sammenblander legitimt nyhetsarbeid med politikk og propaganda, heter det i uttalelsen.

Facebook har også varslet at de vil opprette en hvit liste over troverdige utgivere (og altså en tilsvarende svart liste). Facebooks forsøk på å råde bot på skaden den har påført valg og politiske prosesser i demokratiske land ved å slippe ukontrollert løs falske nyheter, desinformasjon, propaganda, bløff og fantasifulle spekulasjoner for å tjene klikk-kroner, har dermed fått en ny omdreining som påkaller vrede fra seriøse nyhetsorganisasjoner.

Organisasjonene som protesterer, forlanger at all markedsføring fra nyhetsorganisasjoner må holdes utenfor Facebooks politiske arkiv.

Og at all markedsføring blir behandlet som vanlig markedsføring og ikke plassseres i en politisk kategori bare ut fra at markedsføringen berører politiske saker. Og til slutt at nyhetsindustrien selv må spille en lederrolle i å utvikle og bidra til hvordan fritak fra nyhetsbegrepet skal behandles av Facebook.

Organisasjonene rekker i så måte ut en hjelpende hånd til Facebook ettersom de, for å si det forsiktig, har både erfaring og jobber kontinuerlig med slike spørsmål.

Organisasjonene som har sluttet seg til brevet er de amerikanske NMA, DCN, ASNE, SPJ og INMA, den globale Wan-Ifra og de europeiske MPA og ONA.

Det gjenstår å se om Mark Zuckerberg som vanlig kommer med en erklæring om at Facebook har gjort en feil og at han som sjef tar ansvaret.

 

Powered by Labrador CMS