PFU behandlet en klage på en annonse (i bakgrunn) publisert hos Dagbladet
PFU behandlet en klage på en annonse (i bakgrunn) publisert hos Dagbladet

Dagbladet ble ikke felt i PFU tirsdag: Var klaget inn for tekstreklame for Vitus Apotek

PFU ga Dagbladet full frikjennelse.

Publisert

PFU behandlet tirsdag en klage fra en privatperson mot avisen Dagbladet.

Klagen omhandler en reklame fra Vitus Apotek på fronten til Dagbladet.no, som privatpersonen mener er et brudd på 2.6 i Vær varsom-plakaten. Punktet omhandler et tydelig skille mellom journalistikk og reklame.

Sekretariatet i PFU hadde innstilt på at avisen skulle bli frikjent «etter en samlet vurdering».

- Jeg mener dette går innenfor gjeldende normer, så jeg er komfortabel med at vi gjør det til en ren frifinnelse og at dette er innenfor, sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

- Jeg skjønner ikke at dette kan oppfattes som noe annet enn reklame, uttalte Stein Bjøntegård fra, som representerer redaktørene i PFU.

Da sekretariatet leste opp sin innstilling, tok journalistenes representant ordet. 

- Jeg synes uttalelsen er for streng. Vi må hegne om troverdigheten til mediene, men annonsørinnhold er kommet for å bli og jeg synes det ikke er noen tvil om at dette er en annonse, uttalte Liv Ekeberg.

Utvalget mente at denne saken skilte seg fra da VG ble felt for tekstreklame i forrige PFU.møte. Dagbladets annonse hadde et bedre fargevalg og merkingen var tydeligere, mente utvalget.

Klageren mente at annonsørinnholdet liknet for mye på de redaksjonelle publiseringene. Dagbladet mener avisens merkestandard for annonsørinnholdet oppfyller kravene formulert i VVP 2.6.

Slik Dagbladet så det, var skillet mellom reklame og journalistikk tydelig idet annonsørinnholdet er merket med en tykk, grønn stripe og tekst i store bokstaver med hvit font: «ANNONSØRINNHOLD VITUS APOTEK».

Dagbladet viser til PFUs vurdering av en lignende publisering for fire år siden, der utvalget kom til at skillet var tydelig. Etter Dagbladets mening ville det være spesielt om utvalget konkluderte annerledes i foreliggende klagesak.

Powered by Labrador CMS