Medietilsynet vel å prioritere driftsstøtta til digitalisering av lokalradio etter ein kraftig auke i kostnadene den siste tida. Radio, dame på radio.
Medietilsynet vel å prioritere driftsstøtta til digitalisering av lokalradio etter ein kraftig auke i kostnadene den siste tida. Foto Medietilsynet

Lokalradioene får dobbelt så mye i driftsstøtte til digitalisering

Til sammen får 17 bedrifter som opererer lokale DAB-anlegg 4,3 millioner kroner i digitaliseringsstøtte, mens 40 lokalradioer får til sammen 3,9 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Medietilsynet tildeler 8,2 millioner kroner i driftsstøtte til digitalisering av lokalradio i år, nesten en dobling av støtten fra 2022.

– Vi vel å følge råda frå bransjen om å prioritere driftsstøtta til digitalisering, og set i år av litt mindre til utbygging av DAB-nett, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Kostnadene ved å drive digital radio (DAB) har økt kraftig den siste tiden, blant annet grunnet økte strømkostnader. Dette gjelder spesielt driften av lokale DAB-nett rundt i landet.

– Medietilsynet er opptatt av å støtte opp om overgangen til DAB i lokalradioane. Økonomien til lokalradioane er sårbar, og vi meiner at det er nødvendig og riktig å auke driftsstøtta til digitalisering i år, både til kvar enkelt radio og til verksemdene som driv DAB-anlegg, seier Sekkelsten.

Til sammen får 17 bedrifter som opererer lokale DAB-anlegg 4,3 millioner kroner i digitaliseringsstøtte, mens 40 lokalradioer får til sammen 3,9 millioner kroner.

Medietilsynet tildeler også driftsstøtte til tolv lokalradioer for etniske og språklige minioritetsgrupper og fire bransjeorganisasjoner.

Powered by Labrador CMS