Her bryter BA god presseskikk, mener PFU. Om annonserigg som går igjen på alle Amedias 66 aviser

Amedia tar PFUs uttalelse til etteretning, men må «få tid til å lese den» før konsernet konkluderer om konsekvenser.

Publisert Sist oppdatert

Pressens Faglige Utvalg vedtok tirsdag en fellende uttalelse mot BA.no, for et annonserigg som ofte går igjen. Både hos Bergensavisen og de 66 andre avisene i mediekonsernet Amedia.

PFU mener det tekstlike annonserigget er for likt redaksjonelt innhold, og at det er for utydelig hva som er reklame og hva som er redaksjonelt innhold. I så måte bryter annonsen med kapittel 2 i Vær Varsom-plakaten, som blant annet sier at «det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold».

- Etter utvalgets meningen framstår teksten som titler til egne redaksjonelle saker, og det er ikke umiddelbart synlig at bilde og teksten hører sammen. BA har brutt god presseskikk, heter det i PFUs uttalelse.

- Headingen framstår redaksjonell

Bak klagen på BA står en «vanlig leser», Steffen Tronstad. Og den påklagede annonsen ser du øverst i denne saken.

Utvalgsmedlem Eva Sannum uttalte følgende om annonsen i tirsdagens møte:

- Headingen på annonsen framstår redaksjonell, og jeg oppfatter det kjapt som at bildet er en annonse og det andre er redaksjonelt stoff.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen tolker annonsen som et glipp, og mener det ikke ville vært vanskelig å rydde opp:

- Det er ikke vanskelig å korrigere denne malen. Det virker som å være en glipp når bildet er merket med annonse, og har et fromt ønske om at dette skal framstå, sa han.

Samme rigg i hele konsernet

Men BAs innklagede annonse er ikke noe unntakstilfelle: Amedias mange aviser landet rundt har med jevne mellomrom lignende tekstlike annonser, på nesten samme rigg.

Tirsdag formiddag kan vi blant annet se denne annonsen på de fleste av Amedias aviser, inkludert Fremover.no - hvor denne er hentet fra og PFU-medlem Tone Jensen er redaktør:

(For ordens skyld; Jensen fratrådte behandlingen av saken som inhabil, nettopp fordi rigget er felles for Amedia).

Når Medier24 kontakter Amedia for kommentar til saken, får vi tirsdag formiddag følgende kommentar fra Stig Finslo - direktør for utgiverspørsmål og samfunnskontakt:

- Vi tar PFUs kjennelse til etterretning. Vi må få tid til å lese uttalelsen og vurdere den, før vi uttaler oss nærmere om hvilke konsekvenser vi trekker av den. Vi har standardisert merking i våre virksomheter og vil selvsagt diskutere utvikling av denne i lys av det som idag er kommet fra PFU.

  • For ordens skyld: Undertegnede var fra september 2013 til juli 2014 redaktør for Amedia-avisen Finnmarken. 

Slik lyder PFUs uttalelse:

Sak 168/15 – Steffen Tronstad mot Bergensavisen

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagen gjelder Bergensavisens (BA) presentasjon av annonser på nett. De påklagede annonsene inneholder titler og bilder, og ligger i øvre midtparti på nettavisens forside.

Klager mener avisen bryter med god presseskikk da det er umulig for en vanlig bruker å skille de påklagede annonsene fra det redaksjonelle innholdet ellers.

Bergensavisen (BA) viser til at dette er et fast annonsedekk hvor annonser har en fast plass. Videre at det er merket med annonse flere steder, og at titlene er i en annen font enn det redaksjonelle.

Pressens Faglige Utvalg vil presisere at mediene naturligvis må kunne presentere annonser og annet kommersielt materiale side om side med det redaksjonelle stoffet. Videre har utvalget tidligere uttalt at man ikke ønsker å legge urimelige begrensninger på reklamens form, og mener det må aksepteres at det benyttes virkemidler som tekst og bilder også i kommersiell sammenheng.

Det avgjørende for det presseetiske må være hvorvidt leserne uten videre oppfatter hva som er redaksjonelt stoff, og hva som er reklame eller annet ikke-redaksjonelt materiale. I dette tilfellet blir derfor spørsmålet: Fremstår de påklagede annonsene tydelig som annonser, eller vil publikum kunne forveksle dem med avisens frie journalistikk?

Utvalget merker seg en tynn stripe over annonsedekket med merkingen «annonse», videre er også bildene merket med «annonse». Men etter utvalgets mening fremstår teksten som titler til egne redaksjonelle saker, og utvalget finner det ikke umiddelbart innlysende i dette tilfellet at bilde og tekst hører sammen.

Utvalget mener det kommersielle innholdet kan forveksles med BAs journalistiske presentasjon, og at BA derfor skulle gjort mer for å opprettholde det tydelige skille mellom det kommersielle og det redaksjonelle stoffet, jf. VVP punkt 2.6.

Bergensavisen har brutt god presseskikk.

Oslo 25. august 2015

Alf Bjarne Johnsen, Frode Hansen, Øyvind Brigg, Henrik Syse, Amal Aden, Eva Sannum

Powered by Labrador CMS