Alexandra Beverfjord, ansvarlig redaktør i Dagbladet.
Alexandra Beverfjord, ansvarlig redaktør i Dagbladet.

Dagbladet får kritikk i PFU for sak om arbeidskonflikt

Det ble klart under onsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg.

Publisert Sist oppdatert

Dagbladet har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten for nettartikkel med tittelen «Varsler står fram: – Arbeidsplassen er ødelagt».

Det konkluderer Pressens Faglige Utvalg (PFU) under onsdagens møte.

Utvalgets konklusjon var i tråd med sekretariatets innstilling.

Mener saken er usaklig og feil

I ingressen skrev Dagbladet at brannsjefen også «tidligere er dømt i en jobbkonflikt».

Klager er den omtalte brannsjefen, som anfører at det er både usaklig og feil å skrive at han tidligere er dømt i en jobbkonflikt.

Han viser til at det var styret i det omtalte brann- og redningsvesen som var part i rettssaken i 2018

Dagbladet bekrefter at det formelt er riktig at klager personlig ikke ble dømt i saken i 2018, men organisasjonen.

Avisen mener det går frem av artikkelen. Slik Dagbladet ser det, er det vanlig fortellerteknikk å personifisere på denne måten.

Den Aller-eide avisen mener dessuten et faktum er at klagers rolle var mer enn formell, rettssaken oppstod på grunn av hans opptreden.

Dagbladet viser også til at klager ikke har besvart redaksjonens henvendelser, og har dermed unngått å bidra til å nyansere saken.

– Viktig at det er presist

PFU-medlem Gunnar Kagge er enig med Dagbladet om at det er vanlig å bruke bildet av lederen om en organisasjon blir dømt i noe. Samtidig understreker han at det ikke er greit å skrive at lederen er dømt.

– Jeg forstår klager godt. Jeg finner ikke noe spor av det Dagbladet sier er oppklart lenger ned i teksten. Inntrykket Dagbladet skaper er at han er tidligere dømt, og ikke virksomheten, sier Kagge.

PFU-medlem Stein Bjøntegård mener setningen om at klager tidligere er dømt er veldig bastant, når det egentlig er selskapet og styre som er dømt.

I september gjorde Dagbladet endringer i nettartikkelens ingress: «som tidligere er dømt i en jobbkonflikt» ble endret til «som tidligere har vært i retten i en alvorlig arbeidskonflikt».

– Det er ingen tvil om at den rettede setningen i ingressen er mer korrekt, sier Bjøntegård.

Samtidig påpeker han at Dagbladet har rett i at klager har vært en sentral person i jobbkonflikten.

– Men når det er en dom, så er det viktig at det er presist, sier Bjøntegård.

PFU-medlemmet mener avisen også kunne gjort mer for å balansere saken.

– De har et intervju med hovedvernombudet som ikke er enig i kritikken som kommer. Men det blir ikke lagt inn før i september, sier han.

Powered by Labrador CMS