Mer bråk rundt Mediaplanets innstikk i Aftenposten. Bilag om pasientsikkerhet klaget til PFU

- Ser ut som et journalistisk produkt, skriver Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Den siste tida har det blitt stadig mer bråk og reaksjoner mot Mediaplanets stadige annonsebilag og innstikk, primært i Aftenposten. 

Tidligere i år har det primært handlet om politikeres deltakelse i reklameaviser. Denne gang kommer reaksjonen fra en annen kant:

HelseKlage, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, klager nå et bilag 12. mars med tittel Pasientsikkerhet til Pressens faglige utvalg.

Klagen skal behandles i PFUs neste møte, tirsdag 24. mai. Les sakslista nederst i saken.

LES FLERE saker om Mediaplanets bilag: 

- Utydelig skille mellom reklame og journalistikk

Organet mener Aftenposten her har brutt god presseskikk ved å bryte skillet mellom kommersielt og redaksjonelt innhold.

Det anfører organet både med tanke på en helsides annonse for bilaget i avisa, og selve bilaget.

Ifølge klagen, som vi kan se et sammendrag av på Presse.no, mener HelseKlage at reklameartiklene i bilaget både i form og uttrykk ser ut som et journalistisk produkt. Spesielt reagerer organet på en «sak» om et advokatfirma som uttaler seg som spesialister på pasientskadeområdet.

Klager skriver:

- I tillegg forsterkes det journalistiske uttrykket med en egen annonse for det omtalte advokatfirmaet, under reklameartikkelen i annonsebilaget. Et grep som er egnet til å forvirre mottakere av budskapet.

  • Se reklamen på nett: Selve annonsebilaget i den påklagede formen er tilsynelatende ikke å finne i Aftenpostens eAvis for 12. mars. Men det meste av innholdet skal være tilgjengelig digitalt på MediaPlanets presentasjon på www.pasientsikkerhetnorge.no

Klageorganet viser videre til at målgruppen - pasienter og pårørende - ofte er i en «særdeles sårbar situasjon».

I klagen heter det videre:

Beskrivelsen av pasientskadeerstatningssystemet i reklamen bruker en type ord, «vi tror» og «vi opplever» som ikke er forenelig med alvorlighetsnivået reklamen krever i kraft av sitt redaksjonelle uttrykk. Innholdet er av en slik art at det i et journalistisk produkt ville vært naturlig å gi tilsvar.

Problemet om for svak annonsemarkering blir også ekstra relevant da det fremsettes påstander som fakta, som vi mener er direkte feil. Vi har ikke noe problem med å diskutere pasientskadeerstatning i media, men da er det en fordel at debatten tas i en journalistisk kontekst med det presseetiske regelverket. I det foreliggende tilfellet vil det på vår bekostning skapes usikkerhet gjennom en journalistisk etterligning, med et mål om å drive inn klienter. […]

Å bruke kjente redaksjonelle former og virkemidler for å reklamere til det som kan være svært Sak nr. 094/16 3 påvirkelige mottakere, i potensielt ekstreme livssituasjoner, mener vi PFU bør vektlegge i vurderingen sin.

 

Aftenposten avviser klagen

Aftenposten avviser imidlertid klagen, og mener skillet mellom reklame og journalistikk er tydelig, og skriver blant annet:

Det viktigste i vår vurdering er likevel at dette er reklameartikler samlet i et eget annonseinnstikk, som i seg selv skaper tydelig avstand til det redaksjonelle innholdet i Aftenposten. I tillegg er det tydelig merket, øverst på hver eneste side, i tråd med vår praksis, med teksten "Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet".

Vi mener at den jevne leser ikke hadde noe problem denne lørdagen med å skjønne hva som var redaksjonelle deler og hva som var et annonseinnstikk. Vi har da heller ikke fått reaksjoner eller klager fra våre lesere som peker i den retning.

 

Dette er PFUs saksliste tirsdag 24. mai:

Powered by Labrador CMS