Schibsted-huset i Oslo.
Schibsted-huset i Oslo.

Kjempesmell for Schibsted-avisene - men brukerinntektene øker

Totalt endte årsresultatet på 174 millioner kroner, en nedgang på 26 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Årsregnskapene for Schibsteds norske mediehus er klare. Tallene viser at mediehusene samlet økte sine totale digitale abonnementsinntekter med 19 prosent, sammenlignet med året før.

Det skriver Schibsted i en pressemelding. Totalt endte årsresultatet på 174 millioner kroner, en nedgang på 26 prosent.

– Når vi ser tilbake endte 2020, som kjent, utrolig mye bedre enn vi først fryktet da pandemien traff oss med full kraft i mars. Alle våre norske mediehus opplevde trafikkrekorder, og betalingsvilligheten for vår journalistikk nådde nye nivåer, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier.

De digitale abonnementsinntektene endte på 716 millioner, en vekst på 19 prosent sammenlignet med 2019.

Schibsted forklarer nedgangen på årsresultatet med et utfordrende annonsemarked i 2020, og at fallet er spesielt stort på print.

– Som kjent tidligere innførte vi i 2020 et kostnadsprogram i News Media på 500 millioner kroner. Alle deler av News Media har det siste halvannet året jobbet særdeles godt med sine kostnader, og det er gledelig å konstatere at vi i lys av dette – i tillegg til fullt fokus på å øke inntektene våre – har skapt rom for en mye mer offensiv vekst-strategi fremover, sier Tveitnes.

VG med nedgang på 24 prosent

VG AS endte på et årsresultat på 83 millioner kroner. Det er en nedgang 26 millioner kroner fra året før.

Tveitnes forklarer at regnskapstallene over er kun for Verdens Gang AS, det vil si løssalgsinntekter, annonseinntekter og inntekter for VG.

– VG AS øker sine totale inntekter i 2020. Omsetningsveksten er drevet av vekst i inntekter fra VG+. Ved årsslutt hadde mediehuset omtrent 225 000 digitale abonnenter. VG+ er nå Nordens største abonnementstjeneste på nyheter. Resultatet faller som en konsekvens av kostnader blant annet knyttet til relativt store, strategiske investeringer – og ny husleiekontrakt for VG i Akersgata. Disse kostnadsøkningene er som forventet.

Schibsted har skilt ut VGTV med sin egen årsrapport. VGTV øker sine totale inntekter med nesten 5 prosent i 2020.

– Trafikkvekst, nye innholdsformater, økt produktutvikling og sterk etterspørsel etter videoannonsering løftet annonseomsetningen med 12 prosent i et ekstraordinært 2020, som igjen bidro til en forbedring av resultatet. Kostnadene øker primært som følge av den strategiske satsingen på ung underholdning og styrking av posisjonen i de yngre målgruppene, sier Tveitnes om VGTV.

E24 med nesten 30 millioner i minus

Også næringslivsavisen E24 gikk på en økonomisk smell i 2020. De endte på et driftsresultat på nesten minus 30 millioner.

– I 2020 begynner vi allerede å se resultater av Schibsteds satsing på næringslivsjournalistikk gjennom E24. E24s brukerinntekter vokser med hele 30 prosent sammenlignet med 2019, samtidig lykkes selskapet med å ta ut vekst i annonse gjennom utvikling av kundesentriske annonseprodukter. Investeringen i næringslivsjournalistikk i Schibsted er en langsiktig investering, med mål om å skape en sunn og bærekraftig økonomi i fremtiden, sier Tveitnes.

Inntektssvikt på 52 millioner

Aftenposten opplevde en nedgang i inntekter i 2020 sammenlignet med året før. Avisen opplevde en nedgang på 52 millioner kroner i driftsinntekter.

– Aftenposten leverte et sterkt resultat i 2020, til tross for betydelig annonsefall som følge av pandemien. Vekst i digitale brukerinntekter og reduserte kostnader har kompensert for annonsefallet, sier Siv Juvik Tveitnes.

Også begge regionsavisene Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad ble rammet av annonsefallet som følge av pandemien.

– Til tross for vekst i digitale abonnementsinntekter og kostnadsreduksjoner, demmet ikke det opp for fallet i annonse. Det bidrar til reduksjon i driftsresultatet, sier hun, sier Tveitnes.

Bergens Tidende leverte 464,5 millioner i driftsinntekter, noe som var en nedgang med 5,7 prosent fra 2019 da de fikk 491,7 millioner i inntekter.

Årsresultatet for 2020 ble på 18,4 millioner. Det er en nedgang på 26 prosent fra 2019 da resultatet var 24,9 millioner kroner.

Stavanger Aftenbladet leverte et driftsresultat med en resultatsfall på 20,7 prosent. Inntektene fra 2020 var på 383 millioner, til sammenligning med 2019 når inntektene var på 369 millioner.

Aftenbladet fikk et resultatfall på 36,7 prosent på årsresultatet med 8,8 millioner kroner for 2020. I 2019 leverte de et årsresultat på 13,9 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS