Vegard Frøseth Fenes, Erik Fløan og Maja Berg.
Vegard Frøseth Fenes, Erik Fløan og Maja Berg.

Debatt

Kan vi vente livedekning av politikeres omgangssyke?

«Mediene har overtrådt en grense, og de skylder bystyrerepresentanten en beklagelse», skriver tre politikere.

  • ERIK FLØAN, varamedlem (H) i Trondheim bystyre, VEGARD FRØSETH FENES, medlem (Sp) i Trondheim bystyre, MAJA BERG, varamedlem (H) i Trondheim bystyre

Flere lokale og nasjonale medier har meldt at en navngitt bystyrerepresentant i Trondheim er smittet av koronaviruset. Saken har ikke avdekket noe nytt om smittevernrutinene i Trondheim kommune, men har avslørt en fremgangsmåte overfor kilder som er svært tvilsom, etisk sett.

Offentligheten bør få ta stilling til om dette er en akseptabel mediepraksis.

Det som først skjer, er at en bystyrerepresentant tester positivt for korona. Bare én time senere kan avisen Nidaros opplyse at «en bystyrerepresentant fra SV» hadde testet positivt – uten i det hele tatt å kontakte den det gjelder. Mange er forståelig nok engstelige for koronaviruset, og de som har møtt en bystyrerepresentant fra SV i det siste, føler på et behov for å vite.

Nesten-identifiseringen i Nidaros tvinger bystyrerepresentanten til å stå frem med navn, bilde og detaljer om sykdomsforløpet, som så blir sitert i en rekke medier og avbildet på forsiden av Adresseavisen.

En bystyrerepresentant må tåle kritisk granskning av sitt offentlige virke, eller av forhold som er egnet til å svekke tilliten til representanten. Helseopplysninger omfattes i utgangspunktet ikke av dette. Det skal være høy terskel for at offentligheten har et berettiget informasjonsbehov om en kommunepolitikers helse.

Vi kan ikke se at dette tilfellet er i nærheten av det.

Trondheim kommunes smittevernrutiner har virket som de skal. De som trenger å vite, har blitt kontaktet og fulgt opp av smittevernkontoret. Kommunen har tatt ytterligere forholdsregler.

Det er altså ingen rutinesvikt i kommunen som krever at offentligheten blir opplyst om bystyrerepresentantens helse gjennom mediene. Det er heller ingenting ved rutinene i SV som krever at representanten langt på vei blir identifisert gjennom partitilhørighet.

Mediene har overtrådt en grense, og de skylder bystyrerepresentanten en beklagelse.

Powered by Labrador CMS