Trine Skei Grande (V) la fram ny kulturmelding

– Et rikt og variert kulturliv er et vilkår for et velfungerende demokrati, understreket kulturminister Trine Skei Grande (V) da hun la fram kulturmeldingen.

Publisert

Dette er den første nye kulturmeldingen på 15 år.

– Dette er noe jeg har både gruet meg og gledet meg til, sa kulturministeren da hun innledet presentasjonen av kulturmeldingen.

Hun påpekte at et rikt og variert kulturliv er et vilkår for et velfungerende demokrati.

– Kulturpolitikken må bidra aktivt til at alle får like muligheter til å uttrykke seg, og til å oppleve kunst og kultur av ypperste kvalitet. På denne måten kan kulturlivet fremme toleranse og forståelse for andre mennesker og skape rom for refleksjon og innsikt om verdier og identitet, sa Grande.

 

Viktig egenverdi

Statsminister Erna Solberg (H) var også på plass ved Grandes side. Hun understreket at kulturen ikke bare er «kremen på kaken», men at den har en viktig egenverdi når man skal skape et bærekraftig samfunn.

– Kultur handler om hvem vi er. Det handler om historien. Tradisjonene, kulturarven. Men også om hvem vi vil være. Det er utrolig leit hvis den første stortingsmeldingen på 15 år ikke skulle skape diskusjon. Men vi håper også den kan bringe litt ettertanke og refleksjon, og ikke bare automatiske ryggmargsreflekser, sa Solberg i sin innledning.

 

Teknologi og finansiering

Fakta

I den nye kulturmeldingen lister regjeringen opp ni overordnede kulturpolitiske mål.

Regjeringen «ønsker et fritt og uavhengig kulturliv» som:

* Skaper kunst- og kulturuttrykk av ypperste kvalitet

* Fremmer danning og kritisk refleksjon

* Tar vare på og formidler kulturarv

* Skaper og formidler et kulturtilbud som blir opplevd som relevant, og som representerer befolkningen

* Er tilgjengelig for alle og oppmuntrer den enkelte til å oppleve og delta i kulturaktiviteter

* Tilbyr møteplasser og bygger fellesskap

* Fornyer seg og viser evne til omstilling

* Har internasjonal gjennomslagskraft og fremmer interkulturell forståelse

* Styrker norsk språk, de samiske språkene, de nasjonale minoritetsspråkene og norsk tegnspråk som grunnleggende kulturbærere

Regjeringen vil satse mer på en norskspråklig digital infrastruktur slik at teknologiske løsninger skal kunne brukes i tjenester som er rettet mot hele befolkningen.

I meldingen fremgår det også at den økonomiske utviklingen i kultursektoren stiller krav til omstilling fremover. Her pekes det på behovet for ulike finansieringskilder, omstilling og nye forretningsmodeller.

Kulturmeldingen tar også for seg mangfoldsbegrepet, at kultursektoren klarer å være relevant for alle deler av samfunnet og representerer befolkningen.

Dette er en forutsetning for å utløse den samfunnsbyggende kraften som kunst og kultur kan ha, og for den framtidige viljen til å prioritere offentlig finansiering av kulturlivet, heter det.

 

Norsk krimeksport

Statsministeren benyttet også anledning til å nevne en av norsk kulturs største eksportartikler – kriminallitteraturen.

– Vi må leve med at vi oppleves som et morderisk folkeferd i utlandet, sa Solberg med glimt i øyet.

Nettopp viktigheten av få bringe kunst og kultur fra Norge ut i verden for å møte et større marked, er viet et eget kapittel.

For å oppnå det ønsker regjeringen å øke profesjonaliteten og aktualiteten i kulturlivet og fremme Norge i det internasjonale samfunnet. Samtidig må det legges til rette for at norsk kulturliv blir eksponert for og inspirert av kulturuttrykk fra andre nasjoner.

 

 

Se opptak av presentasjonen: 

Powered by Labrador CMS