Høyesterett har behandlet anken som RiksTV har fremmet i forbindelse med et rettighetskrav fra TONO.
Høyesterett har behandlet anken som RiksTV har fremmet i forbindelse med et rettighetskrav fra TONO.

TONO varsler millionkrav overfor RiksTV

– Dommen er en opphavsrettslig milepæl med stor betydning for rettighetshaverne, sier administrerende direktør i TONO, Cato Strøm i en pressemelding.

Publisert

Høyesterett har avklart konflikten mellom TONO og RiksTV, og gitt TONO medhold i sin sak gjennom å forkaste anken til RiksTV. RiksTV må også betale saksomkostninger.

– Dommen er en opphavsrettslig milepæl med stor betydning for rettighetshaverne, og ikke bare på musikkområdet, sier administrerende direktør i TONO, Cato Strøm i en pressemelding. 

TONO skriver i pressemeldingen at de vil følge opp dommen overfor Riks TV med et økonomisk krav tilbake til 2009.

I oktober startet Høyesterett behandlingen av anken etter saken i lagmannsretten. I slutten av november falt dommen.

– Høyesterett fastslår i dommen at den tekniske løsningen ikke er avgjørende. Riks TV har en selvstendig kommersiell rolle, og setter sammen et nytt audiovisuelt produkt i sine kanalpakker, og mottar betaling for innholdet i de programbærende signalene. Dermed gjør Riks TV programinnholdet tilgjengelig for allmennheten, og har med det et selvstendig ansvar for å klarere bruken av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det fremstår som godt i tråd med formålet etter åndsverkloven §3 at den som tilgjengeliggjør har en selvstendig plikt til å klarere, sier Strøm i meldingen. 

Administrerende direktør i RiksTV, Jérôme Franck-Sætervoll, skriver i en epost til Medier24 at de avventer situasjonen, til de vet hvor stort et eventuelt krav fra TONO blir. 

– Vi har ikke mottatt et krav fra TONO, og vet ikke hvordan de kommer til å beregne kravet. Størrelse på kravet kommer vi ikke til å diskutere via mediene. Men vi kan konstatere at både Lagmannsretten og Høyesterett skriver at betalingen som har skjedd de siste årene gjennom kringkasterne og PRS i Storbritannia blir en del av en utmålingssak. Et eventuelt krav fra TONO vil også diskuteres sammen med våre innholdsleverandører som har tatt på seg ansvaret for å klarere rettighetene alle disse årene, skriver han. 

Medier24 har vært i kontakt med RiksTV mandag. 

Powered by Labrador CMS